Ett barn bygger med klossar och en förskolepedagog hjälper till. Foto.

Norlandia Förskolor Rödkinda

Farstavägen 100

Norlandia Förskolor Rödkinda erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Nya upptäckter – varje dag!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
77
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
27 %
Webbplats
http://rodkinda.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Norlandia Förskolor Rödkinda erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en interkulturell inriktning där mångfald och kultur berikar undervisningen. Språk och kommunikation har en framträdande roll i vårt arbete och som visar sig i en mångfald av uttrycksformer. Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.

Inne- och utemiljö

Rödkinda ligger i centrala Farsta och erbjuder 77 förskoleplatser fördelade på fem avdelningar. Rödkinda är inrymd i en modern fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Vi har en stor gård med utomhusleksaker och klätterställningar där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Kost och måltider

Mat med Smak är vårt måltidskoncept. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider som ger barnen den energi och näring som de behöver. Vår måltidsvision är att vi vill skapa livslånga positiva matvärderingar. På Rödkinda har vi ett stort kök där vår skickliga kock tillagar all mat från grunden. Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö. Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker.

Mål och vision

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser.

Nationell lag, läroplan och kommunala riktlinjer

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Norlandias styrdokument

Förutom de nationella styrdokumenten har vi även våra egna styrdokument: Pedagogiskt koncept, Kunskap & Innovation samt vår Reflektionsmodell som anger riktlinjer för den kvalitet som ska finnas i vår verksamhet. Det pedagogiska arbetet dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning, utvärdering och analys av resultat sätter grunden för det fortsatta arbetet och leder till fortsatt kvalitetsutveckling.

Hitta hit

Uppdaterad