Norlandia Förskolor Rödkinda

Farstavägen 100

Visa på karta

Norlandia Förskolor Rödkinda erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi har 77 förskoleplatser och verksamheten är inrymd i en modern fristående fastighet med nytänkande lärmiljö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
77
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
https://rodkinda.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Rödkinda har en interkulturell profil där mångfald och kultur berikar undervisningen för varje barn. Förskolan är en social och kulturell mötesplats där de demokratiska värdena värnas om och tas tillvara. Ämnesområdet Språk och Kommunikation har en framträdande roll i den dagliga undervisningen och det visar sig i en mångfald av uttrycksformer.

Undervisningen grundar sig på ett interkulturellt förhållningssätt och perspektiv och sker genom barnens lek. Förskolan arbetar medvetet efter Norlandias värdegrund CARE - kompetent, ansvar, respekt och energisk. Undervisningen bedrivs systematiskt, där förskollärarna och pedagogerna utgår ifrån barnets proximala utvecklingszon samt stimulerar och utmanar mot expanderat lärande av förmågor och kunnande.

Undervisning bedrivs i mindre grupper i projektform, där olika metoder förstärker och stimulerar språkutvecklingen och förmågan till kommunikation. Barnen är högst delaktiga och tillsammans med ansvariga mentorer reflekterar de över undervisning, lärande och förändrat kunnande.

Undervisningsmiljö både i inne- och uterummet skapas av de fyra aktörerna: barnen, pedagogerna, vårdnadshavarna och den fysiska miljön. Den präglar det mångfald av olikheter som finns representerade på förskolan.

Inne- och utemiljö

Rödkinda är inrymd i en modern fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Vi har en stor innergård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Kost och måltider

I vårt tillagningskök tillagar vår skickliga kock all mat från grunden. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider enligt vårt måltidskoncept Mat med Smak.

Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

När tillfälle ges får barnen hjälpa till att förbereda och tillaga måltider tillsammans med kocken.

Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Mål och vision

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Särskilt stöd och behov

Vid behov erbjuder vi särskilt stöd utifrån barnens individuella behov.

Mer om oss

Norlandiaskuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje.

Mat med smak är vårt måltidskoncept där serverar vi vällagade och smakrika måltider som ger barnen energi och näring.

Go Green är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad