Bild

Norlandia Förskolor Måsen

Blommensbergsvägen 163 & 180

Måsen är en förskola som tar tillvara på barnens förmågor till empati, ansvarskänsla och kommunikation för att en värdegrund där allas lika värde tidigt grundläggs.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Norlandia Förskolor Måsen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Måsen ligger i stadsdelen Örnsberg i södra Stockholm och erbjuder 58 förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar. Måsen är inrymd i två flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har tillgång till två gårdar med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och 4H-gårdar som vi regelbundet besöker.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.

Inne- och utemiljö

Båda husen har tillgång till gård, ena gården i direkt anslutning och den andra i en parkliknande miljö precis bredvid förskolan.

Kost och måltider

Mat med Smak är Norlandia Förskolors måltidskoncept. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider som ger barnen den energi och näring som de behöver.Vi vill skapa livslånga positiva matvärderingar.

Måsens lunch levereras av Norlandia Förskolor Pärlan. Inför och under varje måltid skapar pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

Mål och vision

Undervisningen sker genom lek och utforskande i målstyrda processer där observationer, reflektioner och dokumentationer görs av hela arbetslaget och tillsammans med barnen. Vi arbetar projektinriktat ut efter barnens intressen och kunskap.

Vi ser miljöerna som den tredje pedagogen och de är utformad så att möjlighet till lärande sker. Vi använder multimedia och informationsteknik i vår lärande och skapande processer med barnen.

Vår verksamhet utvärderas flera gånger under året genom att utvärdera vårt arbete hur vi når läroplansmålen och hur vi ska lyfta undervisningen ännu ett steg.

Hitta hit

Uppdaterad