Bild

Norlandia Förskolor Måsen

Blommensbergsvägen 180

Visa på karta

Vi vill ge ditt barn lust till lek och lärande, nya upptäckter och rörelseglädje. Vår egen kock bjuder på dagliga smakupplevelser och energi. Pedagogerna deltar i jakten på kunskap, leder rörelselekar och lär ditt barn om vikten av att leva hållbart.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
34 %
Webbplats
https://norlandiaforskolor.se/masen

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Måsen är en förskola som tar tillvara på barnens förmågor till empati, ansvarskänsla och kommunikation för att en värdegrund där allas lika värde tidigt grundläggs. Vi har hållbarhet i fokus inom allt lärande vi erbjuder barnen, både i inne- och uterummet för att skapa kreativitet och utforskande. Vi vill ta del av årstider och naturen för att skapa lärande om kretslopp, växtlighet och andra områden inom naturvetenskap.

Undervisningen sker genom lek och utforskande i målstyrda processer där observationer, reflektioner och dokumentationer görs av hela arbetslaget och tillsammans med barnen. Vi arbetar projektinriktat utefter barnens intressen och kunskap.

Vi ser miljöerna som den tredje pedagogen och de är utformad så att möjlighet till lärande sker. Vi använder multimedia och informationsteknik i vår lärande och skapande processer med barnen.

Inne- och utemiljö

Måsen är inrymd i två flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Vi har tillgång till två gårdar med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och 4H-gårdar som vi regelbundet besöker.

Kost och måltider

Måsens lunch levereras av vår närliggande systerförskola Norlandia Förskolor Pärlan. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider enligt vårt måltidskoncept Mat med Smak.

Inför och under varje måltid skapar pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Mål och vision

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Särskilt stöd och behov

Vid behov erbjuder vi särskilt stöd utifrån barnens individuella behov.

Mer om oss

Norlandiaskuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje.

Mat med smak är vårt måltidskoncept där serverar vi vällagade och smakrika måltider som ger barnen energi och näring.

Go Green är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad