Norlandia förskolor Lyckeboa

Tulegatan 38 & 53

Lyckeboa ligger nära Odenplan och Vanadislunden. Vi erbjuder 105 förskoleplatser fördelade på sex avdelningar. Medvetet arbetar vi för allas lika värde, lekfull undervisning och barns inflytande utifrån lustfyllt lärande genom leken.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
35 %
Webbplats
http://lyckeboa.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Norlandia Förskolor Lyckeboa erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull undervisningsmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

I vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter som utgår från barnens intressen. Vi organiserar dagen så barnen ingår i mindre grupper där de ges möjlighet att leka, lära, utforska, pröva, upptäcka och undersöka tillsammans. Leken är grunden för utveckling och lärande och på Lyckeboa ges barn tid att leka, fantisera och lära tillsammans med sina kamrater.

Det dagliga mötet och dialogen med barnens vårdnadshavare är viktig och värdefull i samarbetet för barnets bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.

Inne- och utemiljö

Förskolan inryms i bottenvåningen på hyres/bostadsrättshus på två sidor om Tulegatan. De sex avdelningarna har 4 olika entréer till avdelningarna. Vi delar våra innegårdar med hyres/bostadsrättsföreningarna. Vi använder våra härliga närmiljöer och hyr en lokal för att barnen ska få ta del vårt arbete med Norlandiaskuttet, ett rörelsesamarbete med Generation pep för barns välbefinnande.

Kost och måltider

Mat med Smak är Norlandia Förskolors måltidskoncept. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider som ger barnen den energi och näring som de behöver.

Måltidsvision
Vi vill skapa livslånga positiva matvärderingar.

Eget kök med kock
På Lyckeboa har vi ett kök där vår skickliga kock tillagar all mat från grunden. Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

Mål och vision

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser.

Nationell lag, läroplan och kommunala riktlinjer

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Norlandias styrdokument

Förutom de nationella styrdokumenten har vi även våra egna styrdokument: Pedagogiskt koncept, Kunskap & Innovation samt vår Reflektionsmodell som anger riktlinjer för den kvalitet som ska finnas i vår verksamhet. Det pedagogiska arbetet dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning, utvärdering och analys av resultat sätter grunden för det fortsatta arbetet och leder till fortsatt kvalitetsutveckling.

Hitta hit

Uppdaterad