Barn leker med kottar

Norlandia Förskolor Kompassen

Bränningevägen 2

Visa på karta

Norlandia Förskolor Kompassen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi har 72 förskoleplatser och verksamheten är inrymd i en fristående fastighet med nytänkande lärmiljö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
31 %
Webbplats
https://kompassen.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser vår verksamhet som en del av samhällsstrukturen med närområdets utemöjligheter. Vår lärmiljö är utformad så att varje rum är tillgänglig för alla åldrar. Material för våra yngre såväl som äldre planeras i olika rum där barnen kan använda alla rum. Lärmiljön inbjuder till möten i olika konstellationer med lek, lärande och återhämtning. Dagligen besöker vi närområdets grönområden och uterummet är ett rum som kommer barnen till godo – varje dag.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av vår verksamhet.

Inne- och utemiljö

Kompassen är inrymd i ett modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Vi har en innergård och i närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Kost och måltider

Kompassens lunch levereras av ett cateringföretag. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider som ger barnen den energi och näring som de behöver.

Inför och under varje måltid skapar pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Mål och vision

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Särskilt stöd och behov

Vid behov erbjuder vi särskilt stöd utifrån barnens individuella behov.

Mer om oss

Norlandiaskuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje.

Go Green är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad