Bild

Norlandia Förskolor Karamellen

Värmlandsvägen 267

Norlandia Förskolor Karamellen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull miljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
38 %
Webbplats
http://karamellen.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Norlandia Förskolor Karamellen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnets bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.

Inne- och utemiljö

Karamellen ligger i centrala Farsta och erbjuder 45 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Karamellen är inrymd i en fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor gård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Kost och måltider

Mat med Smak är Norlandia Förskolors måltidskoncept. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider som ger barnen den energi och näring som de behöver.

På Karamellen har vi ett kök där vår skickliga kock tillagar alla mat från grunden. Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö. Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Mål och vision

Vi på Norlandia Förskolor vet att barnen är framtiden och att en god barndom varar hela livet. Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att var sitt bästa möjliga jag.

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den fungerar som en vägledning åt våra pedagoger och innehåller Norlandias värdegrund och pedagogiska vision med livslång lust till lek och lärande.

Hitta hit

Uppdaterad