Bild

Norlandia Förskolor Hammarhajen

Midskeppsgatan 16-18

Visa på karta

Hammarhajen ligger i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm och erbjuder 50 förskoleplatser fördelade på två avdelningar. Hammarhajen är inrymd i ett modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas
Webbplats
http://hammarhajen.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser förskolan som en del av samhällsstruktur med närområdets möjligheter. Vi har en projektinriktad utbildning med tvärgrupper utifrån huvudtema och inriktning på barnens intresse och nyfikenhet.

Pedagogerna ser till alla barns lärande och utmanar dom utifrån deras kompetens. Pedagogerna lyssnar och reflekterar tillsammans med barnen för att föra undervisningen vidare och få ett fördjupat kunnande.

Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.
Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa.

Inne- och utemiljö

Vår lärmiljö är utformad så att varje rum på hela förskolan är tillgänglig för olika åldrar. Material för yngre barn och äldre barn planeras i olika rum och barnen kan använda alla rum.
Lärmiljön inbjuder till möten i olika konstellationer. Vi har miljöer som inbjuder till både lek och återhämtning.
Vi samarbetar/besöker närliggande verksamheter såsom äldreboendet, kolonilotterna, bibliotek m.m.

Kost och måltider

Mat med Smak är Norlandia Förskolors måltidskoncept. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider som ger barnen den energi och näring som de behöver.
Måltidsvision
Vi vill skapa livslånga positiva matvärderingar
Eget kök med kock
På Hammarhajen har vi ett kök där vår skickliga kock tillagar all mat från grunden. Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

Mål och vision

Norlandia Förskolor Hammarhajen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Vårt kvalitetsarbete
Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Nationell lag, läroplan och kommunala riktlinjer
Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Norlandias styrdokument
Förutom de nationella styrdokumenten har vi även våra egna styrdokument: Pedagogiskt koncept, Kunskap & Innovation samt vår Reflektionsmodell som anger riktlinjer för den kvalitet som ska finnas i vår verksamhet. Det pedagogiska arbetet dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning, utvärdering och analys av resultat sätter grunden för det fortsatta arbetet och leder till fortsatt kvalitetsutveckling.

Hitta hit

Uppdaterad