Norlandia förskolor Ferdinand

Jaktgatan 38

Vi finns i Norra Djurgårdsstaden och erbjuder 70 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://ferdinand.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och skaparlust samt att de ska känna sig övertygade om sin egen kompetens. Vi följer Norlandias pedagogiska koncept där fokus på Kunskap och Innovation utgör en plattform av lärande tillsammans med förskolans styrdokument och läroplan Lpfö-98 (rev-18). Samtidigt inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark övertygelse om att alla barn föds intelligenta, att de innehar olika kompetenser och att barn lär av varandra och med varandra i ett samlärande. Vi erbjuder barnen en undervisning med olika fokusområden och en variation av aktiviteter, samt väver in ett vidgat språkbegrepp där barnen bland annat får förena bild, dans, rörelse, musik, talspråk och skriftspråk för att möjliggöra ett bredare lärande.

Barnen delas dagligen in i mindre grupper som skapar förutsättningar för att få syn på varandras olikheter och kompetenser. Här ges barnen även utrymme för samtal och diskussion, där allas röst väger lika tungt oavsett kön och ålder.

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, samt vara goda förebilder för varandra i olika situationer.

Barnen får lära sig att ta ansvar för sin miljö. Genom att använda tydliga guidebilder underlättar det för barnen att ställa tillbaka sakerna på sin plats, så att det ser inbjudande ut för nästa barn som kommer och ska använda sig av stationen och materialet. På fredagar städar vi och sorterar materialet tillsammans vid våra olika stationer.

Inne- och utemiljö

Ferdinand är inrymd i en nybyggd, arkitektritad, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Vår inre lärmiljö är uppdelad i stationer med material för olika aktiviteter.

Barnen vistas dagligen utomhus där de bland annat utmanas med hinderbanor, rörelselekar, samt att vi varje morgon höjer vår puls tillsammans i Norlandias ”Morgonskutt” där vi gympar till musik, så utvecklas barnens välbefinnande och grovmotorik.

Vi går även i mindre grupper på promenader i närmiljön i skog och mark.

Kost och måltider

Mat med Smak är Norlandias Förskolors måltidskoncept. Vi serverar vällagade, smakrika och varierade goda måltider som ger barnen den energi och näring som de behöver.

Eget kök med kock

Vi har ett kök där vår skickliga kock tillagar all mat från grunden. Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö. Familjetjänsten Vardagslådan är en vällagad take away-måltid som vårdnadshavarna kan köpa med sig när de hämtar sitt barn.

Mål och vision

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser.

Nationell lag, läroplan och kommunala riktlinjer

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Norlandias styrdokument

Förutom de nationella styrdokumenten har vi även våra egna styrdokument: Pedagogiskt koncept, Kunskap & Innovation samt vår Reflektionsmodell som anger riktlinjer för den kvalitet som ska finnas i vår verksamhet. Det pedagogiska arbetet dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning, utvärdering och analys av resultat sätter grunden för det fortsatta arbetet och leder till fortsatt kvalitetsutveckling.

Hitta hit

Uppdaterad