Norlandia Förskolor Ferdinand

Jaktgatan 38

Visa på karta

Norlandia Förskolor Ferdinand erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi erbjuder 70 förskoleplatser och verksamheten är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
26 %
Webbplats
https://ferdinand.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och skaparlust samt att de ska känna sig övertygade om sin egen kompetens. Vi följer Norlandias pedagogiska koncept där fokus på Kunskap & Innovation utgör en plattform av lärande tillsammans med förskolans styrdokument och läroplan Lpfö-98 (rev-18).

Samtidigt inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark övertygelse om att alla barn föds intelligenta, att de innehar olika kompetenser och att barn lär av varandra och med varandra i ett samlärande.

Vi erbjuder barnen en undervisning med olika fokusområden och en variation av aktiviteter, samt väver in ett vidgat språkbegrepp där barnen bland annat får förena bild, dans, rörelse, musik, talspråk och skriftspråk för att möjliggöra ett bredare lärande.

Barnen delas dagligen in i mindre grupper som skapar förutsättningar för att få syn på varandras olikheter och kompetenser. Här ges barnen även utrymme för samtal och diskussion, där allas röst väger lika tungt oavsett kön och ålder.

Barnen får lära sig att ta ansvar för sin miljö. Genom att använda tydliga guidebilder underlättar det för barnen att ställa tillbaka sakerna på sin plats, så att det ser inbjudande ut för nästa barn som kommer och ska använda sig av stationen och materialet. På fredagar städar vi och sorterar materialet tillsammans vid våra olika stationer.

Inne- och utemiljö

Ferdinand är inrymd i en nybyggd, arkitektritad och modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Vår inre lärmiljö är uppdelad i stationer med material för olika aktiviteter.

Barnen vistas dagligen utomhus där de bland annat utmanas med hinderbanor, rörelselekar, samt att vi varje morgon höjer vår puls tillsammans i Norlandias ”Morgonskutt” där vi gympar till musik, så utvecklas barnens välbefinnande och grovmotorik.

Vi går även i mindre grupper på promenader i närmiljön i skog och mark.

Kost och måltider

I vårt tillagningskök tillagar vår skickliga kock all mat från grunden. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider enligt vårt måltidskoncept Mat med Smak.

Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

När tillfälle ges får barnen hjälpa till att förbereda och tillaga måltider tillsammans med kocken.

Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Mål och vision

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Särskilt stöd och behov

Vid behov erbjuder vi särskilt stöd utifrån barnens individuella behov.

Mer om oss

Norlandiaskuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje.

Mat med smak är vårt måltidskoncept där serverar vi vällagade och smakrika måltider som ger barnen energi och näring.

Go Green är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad