Förskolans gård med lekstuga, trähästar och flaggspel.

Nicolaigården

Skomakargatan 30

Visa på karta

Respekt, ansvar och professionalism (R.A.P.) är våra ledord. Vi är en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust att lära och utvecklar många rika språk. Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Nicolaigården har värdepedagogik som verksamhetsgrund. Genus- och jämställdhet genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet. Alla barn ska ha tillgång och rätt till alla livets möjligheter. Nicolaigården är en kommunal hbtq-certifierad förskola.

Vi vill lära och visa barnen att alla barn ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Allt från bemötande, material, språk och litteratur är väl genomtänkt utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Vi använder bland annat könsneutrala ord eller egennamn för att på så sätt minska mängden könsbundna uttryck.

Nicolaigården är belägen i Gamla stan och har fyra avdelningar; Trollet, Ugglan, Enhörningen och Korpen.

Inne- och utemiljö

Förskolan började drivas på Nicolaigården redan år 1901. Lokalerna är nyrenoverade, ljusa och har högt i tak. Vi anpassar miljöerna efter barnens intressen och behov. Nicolaigården har en gård och en takterrass. På gården finns plats för lek, skapande och bokläsning.

Från takterrassen ser man ut över hela Gamla Stan. Här finns det cyklar, bollar och möjlighet till vattenlek. De äldsta barnen har sin hemvist på avdelning Korpen, på Svartmangatan 6.

Kost och måltider

Nicolaigårdens kock lagar all mat från grunden och använder ekologiska och säsongsanpassade livsmedel i största möjliga mån. Sallad serveras till varje lunch. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ och för övrigt serveras kött en dag, fisk en dag och tre vegetariska luncher per vecka.

Mål och vision

Vision: ”Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans”.

Mål: Utbildningen ska utgå från barnens behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Nicolaigården arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Pedagogisk dokumentation är ett redskap för synliggörande, analys, utvärdering och utveckling av utbildningen.

Vårt arbete styrs av Läroplan, Skollag, Diskrimineringslag, Barnkonvention, Verksamhetsplan, Plan mot diskriminering och de lokala arbetsplanerna för respektive avdelning.

Särskilt stöd och behov

Maria Gamla stans förskolor vill främja allas möjligheter att vara aktivt delaktiga oavsett funktionalitet. Vi använder oss av lekgrupper som har till syfte att stötta barn att lära samspel genom lek.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Kontakta oss för visning av våra fina lokaler och verksamhet.

Kontakt

E-post: clara.holly@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad