Förskolans gård med lekstuga, trähästar och flaggspel.

Nicolaigården

Skomakargatan 30

Respekt, ansvar och professionalism (R.A.P.) är våra ledord. Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust att lära och utvecklar många rika språk. Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
99
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Nicolaigården har genuspedagogik som verksamhetsgrund. Genus- och jämställdhet genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet; allt från inredning, material, val av leksaker och litteratur till bemötande av barn och vuxna är genomtänkt utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Nicolaigården är en kommunal HBT- certifierad förskola.

Nicolaigården är belägen i Gamla stan och har fem avdelningar; Alven, Trollet, Ugglan, Enhörningen och Korpen. Miljö- och genusarbetet har hos oss hög prioritet.

Vi har gjort en film där du kan se våra miljöer på förskolan.

Nicolaigårdens förskola på Youtube

Inne- och utemiljö

Förskolan började drivas på Nicolaigården redan år 1901. Lokalerna är ljusa och har högt i tak. Vi anpassar miljöerna efter barnens intressen och behov. Nicolaigården har en gård och en takterrass. På gården finns plats för lek, skapande och bokläsning.

Från takterrassen ser man ut över hela Gamla Stan. Här finns det cyklar, bollar och möjlighet till vattenlek. De äldsta barnen har sin hemvist på avdelning Korpen, på Svartmangatan.

Kost och måltider

Nicolaigårdens kock lagar all mat från grunden och använder ekologiska och säsongsanpassade livsmedel i största möjliga mån. Sallad serveras till varje lunch. Varje dag serveras även mellanmål. Mellanmålet kan bestå av fil, yoghurt, müsli, flingor, frukt, smörgås och pålägg. Vatten eller mjölk serveras till varje måltid.

Mål och vision

Nicolaigården arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Pedagogisk dokumentation är ett redskap för synliggörande, analys, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet.

Vårt arbete styrs av Läroplanen, Skollagen, Diskrimineringslagen, Barnkonventionen, Verksamhetsplanen, Plan mot diskriminering och de lokala arbetsplanerna för respektive avdelning.

Särskilt stöd och behov

Maria Gamla stans förskolor vill främja allas möjligheter att delta och vara delaktiga oavsett funktionalitet. Vi använder oss av lekgrupper som har till syfte att stötta barn att lära genom lek.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

För visning kontakta rektor Lotta Rajalin, lotta.rajalin@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad