ok

Montessoriförskolan Regnbågen

Krattvägen 20

Visa på karta

Välkommen till Montessoriförskolan Regnbågen i Älvsjö. Vi är ett föräldrakooperativ med cirka 32 barn på tre avdelningar. Här erbjuds du en unik inblick i ditt barns vardag.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
http://montessoriforskolanregnbagen.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en montessoriförskola som drivs som ett föräldrakooperativ, där du som förälder ges en extra möjlighet att ta del av ditt barns vardag. Barnens nyfikenhet och upptäckarglädje, tillsammans med montessoripedagogiken och förskolans läroplan ligger till grund för vår dagliga verksamhet.

Barnen får arbeta så fritt som möjligt under stöd av vår erfarna personal. Pedagogernas uppgift är att vara lyhörda och

uppmärksamma på varje barns individuella utveckling och erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse. Varje barns behov och utveckling både som individ och som en i gruppen är i fokus. Genom lek och stimulans får barnet utlopp för sin fantasi, och den egna förmågan till självständigt lärande tas tillvara.

Hos oss finns montessorilärare, förskollärare och barnskötare med montessoriutbildning. Montessoris pedagogiska grundtanke tillsammans med den erfarna personalen och de engagerade föräldrarna gör Regnbågen till en speciell och omtyckt förskola.

Inne- och utemiljö

Våra rymliga lokaler är anpassade för barnen. Leksaker och pedagogiskt material är i barnens nivå och tillgängligt för alla. Till god hjälp i pedagogiken har vi montessorimaterial för både praktiska övningar och övningar som utmanar sinnena.

På vår stora gård finns bland annat lekställningar, rutschkanor och en populär kulle, som på vintern förvandlas till pulkabacke.

Förskolan ligger i en lugn del av området med närhet till både lekparker och grönområde.

Kost och måltider

Vi får vår mat från en cateringfirma som till allra största del serverar ekologisk och KRAV-certifierad mat utan halvfabrikat. Minst en gång i veckan erbjuds vegetarisk mat.

På eftermiddagen äter vi mellis. Barn som lämnas tidigt erbjuds dessutom möjlighet till frukost.

Mål och vision

Läroplanen har lyft in fler och fler tankar från montessoripedagogiken.

På Regnbågen ges barnen möjlighet att arbeta ostört och utvecklas i sin egen takt. Varje barns individuella utveckling och välmående sätts i fokus. Vi arbetar utifrån kunskapen om att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Pedagogens roll är att vägleda och uppmuntra barnet i dess utveckling. Allt enligt barnets egna villkor och förutsättningar, i en omgivning anpassad för barnet. Detta är den pedagogiska grunden för vår förskola.

Mer om oss

Tack vare de engagerade föräldrarna i kooperativet kan vi behålla mindre barngrupper med en hög vuxentäthet. Det engagemang som behövs av varje familj är:

  • Närvaro vid de två kooperativmöten som hålls varje termin.
  • Deltagande i en städdag per termin.
  • Deltagande i en arbetsgrupps
  • Att kunna tjänstgöra på förskolan vid behov (varje familj har schemalagd jour cirka fyra gånger per termin, vilket innebär att om behovet uppstår, kan du som förälder behöva kallas in en av dessa dagar).

Hitta hit

Uppdaterad