ok

Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk

Biskopsvägen 19

Visa på karta

Vi är en ekonomisk förening och drivs som föräldrarkooperativ. Vi driver sedan fyra år projektet ”DrömKvikkjokk” för att utveckla den fysiska närmiljön. Vision kom till för att säkra utvecklingen av skolans fysiska miljö i Maria Montessoris anda.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
3,6
Andel med förskollärarexamen
15 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar enligt Montessoripedagogiken. Det innebär bland annat att låta barnen utvecklas i sin egen takt, att följa och vara lyhörd för deras olika behov av stimulans.

 • Det praktiska livets göromål (vård av inom- och utomhusmiljö, vård av den egna personen)
 • Socialt samspel
 • Träna sina sinnen
 • Utveckla sitt språk
 • Träna grundläggande matematik
 • Få kännedom om världen
 • Arbeta med musik, rörelse, bild och form
 • Miljö och idrott
 • Kultur och traditioner

Genom att observera barnen, uppmuntra dem och inte utgöra något hinder för deras utveckling visar vi dem vägar att hitta sin egen individuella särart och bli motiverade att lära. Detta sker i en vacker och harmonisk Montessorimiljö där all inredning är anpassad till barnens storlek, från bord och stolar till krukväxternas placering.

Läraren försöker alltid lära genom ledning, inte tillrättavisning. På ett kärleksfullt sätt får barnet nycklar till en värld av matematik, kultur, språk, vetenskap, konst och musik.

Läraren finns alltid till hands som stöd men undviker att ingripa med onödig hjälp som kan bli ett stort hinder i barnets självständighetsutveckling.

Framför allt strävar lärarna efter att barnen känner sig glada och harmoniska.

Vi uppmuntrar barnen att tro på sig själva och på sin kapacitet, liksom på sina medmänniskor.

Inne- och utemiljö

I klassrummet ägnar sig barnen på förmiddagarna åt Montessoriarbete och på eftermiddagarna vistas de ofta utomhus i härlig miljö på Djurgården. Läget inbjuder till mycket utelek och promenader bland hundraåriga ekar och vilda ängar. Här kommer barnen i daglig kontakt med lantlig natur – det är vanlighet att se rådjur, ekorrar, harar och ugglor på håll och sniglar, maskar och myror under lupp. Barnen vistas i en miljö som på ett naturligt sätt stimulerar till en nyfikenhet för djur- och växtliv.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock som har lagat mat på Lilla Kvikkjokk sedan mitten av 90-talet.

“Kvalitet betyder allt”, säger Daniel som tycker att barnen ska få titta, dofta och smaka på maten. Att få en nära relation till mat är viktig. Barnen får vara delaktiga och hjälper till med olika uppgifter. Daniel lägger upp maten i små skålar så att barnen kan servera sig själva.

Mål och vision

Lilla Kvikkjokk är en Montessoriförskola som grundar sig på Maria Montessoris pedagogik.

Vår vision, Tiden på förskolan ska vara rolig, utmanande och stärka barnens självkänsla. Vi vill stimulera till att öppna upp nyfikenheten och lusten att lära. Våra värdeord i arbetslaget är trygghet, respekt och barnet i fokus. Vi som arbetar på Lilla Kvikkjokk arbetar efter ett gemensamt mål som kan uttryckas på följande sätt: Att ständigt utveckla kvaliteten på förskolan för barn, personal och föräldrar.

Genom arbetet med montessoripedagogiken arbetar vi därigenom efter och når många av de nationella målen som tydliggörs i Lpfö -98. Varje år väljer även förskolan att lyfta fram några mål ur läroplanen för att sätta extra fokus i innevarande års arbetsplan. Vi arbetar efter ett antal styrdokument som reglerar verksamheten.

Mer om oss

Som vårdnadshavare har du lika uppgifter som du bidrar med i verksamheten.

Övrigt

Verksamheten för samtliga barn är uppdelad i fem olika enheter. Förutom det dagliga montessoriarbetet i två klassrum, där även samlingar och musik ingår, är barnen även i mindre grupper aktiva i de tre övriga enheterna:

 • Köket (matlagning, dukning, bakning med mera)
 • Ateljén (Konst och konsthistoria, samt pyssel och minislöjd)
 • Utomhus (lek, naturspaning och utflykter)

Gymnastik

Varje vecka har alla barn i den äldsta barngruppen gymnastik i Djurgårdsskolans gymnastiksal. Två lärare ansvarar för lektionerna. Här får de äldsta barnen kravlöst prova på allt från höjdhopp till skeppsbrott i en liten grupp.

Simning

Varannan onsdag har vi simning för den äldsta barngruppen och varannan onsdag för den näst äldsta barngruppen. Barnen beger sig efter lunch direkt till badet tillsammans med två vuxna, varav en är simlärare. På simlektionerna går vi igenom allt från badvett till att lära oss bentag och hålla andan under vatten. Självklart blir det även en hel del lek!

Hitta hit

Uppdaterad