Grönt hus med vit grind, grusgång och grönskande träd.

Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk

Biskopsvägen 19

Montessoriförskola Lilla Kvikkjokk bedrivs som ett föräldrakooperativ. Verksamheten bygger på Maria Montessoris pedagogik om hur vi allra bäst stöttar barn i deras utveckling och lärande. Förskolan ligger vackert belägen på Djurgården.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.lillakvikkjokk.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar enligt Montessoripedagogiken. Det innebär bland annat att låta barnen utvecklas i egen takt, att följa och vara lyhörd för deras behov av stimulans.

Pedagogiken och montessorimaterialet skapar goda förutsättningar för barnen att utvecklas inom läroplanens alla målområden, såsom normer och värden, rörelse och hälsa, matematik och mycket mer.

Genom att observera barnen, uppmuntra dem och inte utgöra något hinder för deras utveckling visar vi dem vägar att hitta sin egen individuella särart och bli motiverade att lära. Detta sker i en vacker och harmonisk montessorimiljö där all inredning är anpassad till barnens storlek, från bord och stolar till krukväxternas placering.

Pedagogerna försöker alltid lära genom ledning, på ett medforskande vis, inte genom tillrättavisning. Pedagogen finns alltid till hands som stöd men undviker att ingripa med onödig hjälp som istället kan bli ett hinder i barnets självständighetsutveckling. Vi utgår alltid från vår värdegrund och strävar framför allt efter att barnen ska känna sig glada, trygga och harmoniska.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av en vacker grön villa uppdelad på två klassrum, där ägnar sig barnen under förmiddagen åt montessoriarbete. Vi har även vår "projektstudio" där vi målar/pysslar, dansar och arbetar i olika projekt. Under eftermiddagarna vistas vi ofta utomhus i härlig miljö på Djurgården. Vårt läge bjuder in till utelek. Lilla Kvikkjokks verksamhet präglas av montessoripedagogiken vilket innebär att miljön är formad efter barnens behov och omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock, Daniel, som har lagat mat på Kvikkjokk sedan mitten av 90-talet. Barnen bjuds ofta in till köket för att hjälpa till med dukning, matförberedelser och bakning. "Kvalitet betyder allt" säger Daniel som tycker att barnen ska få titta, dofta och smaka på maten. Daniel lägger upp maten i skålar så att barnen ges möjlighet att servera sig själva.

På förskolan serverar vi en varierad och hälsosam kost i enlighet med Livsmedelsverkets råd och riktlinjer, gärna ekologiskt.

Mål och vision

Med hjälp av montessoripedagogiken arbetar vi efter de nationella målen som tydliggörs i Lpfö-18. Varje år väljer förskolan att lyfta fram några mål ur läroplanen för att sätta extra fokus i innevarande års verksamhetsplan och avdelningarnas arbetsplaner. Detta är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete som syftar till att kontinuerligt öka vår måluppfyllelse på förskolan. Övriga styrdokument som reglerar vår verksamhet är vår likabehandlingsplan samt barnkonventionen.

Tiden på förskolan ska vara rolig, utmanande och stärka barnens självkänsla. Vi vill stimulera till att öppna upp nyfikenheten och lusten att lära. Våra värdeord i arbetslaget är "trygghet, respekt och barnet i fokus". Vi vill att Lilla Kvikkjokk ska vara del i att skapa en nyfikenhet att lära mer, där alla barn har getts möjlighet att få ge uttryck för det som är unikt för just dem. Vi vill att barnen ska ha getts möjlighet att se sin omvärld från många olika perspektiv, där de lämnar oss med en god framtidstro och en tillförsikt i att deras röst är av vikt och att alla kan göra en skillnad. Vi vill att barnens tid på Lilla Kvikkjokk ska vara oförglömlig och att de lämnar oss med minnen för livet.

Mer om oss

Montessoriförskola Lilla Kvikkjokk är beviljad avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18§ skollagen. Avsteget innebär att föräldrar har jour vid ordinarie personals sjukfrånvaro samt ansvarar för ett visst underhåll i förskolan. En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner kraven ovan, som föreningen ställer på vårdnadshavaren.

Hitta hit

Uppdaterad