ok

Montessoriförskolan Giraffen

Parmmätargatan 7

Visa på karta

Verksamheten har sin hemvist i en vacker och ljus sekelskiftesvåning på Parmmätargatan. Förskolan har två förskollärare, två barnskötare samt en pedagog med annan utbildning. Två av pedagogerna har montessoriutbildning.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten bedrivs enligt Maria Montessoris tankar och idéer. Montessoripedagogiken bygger på barns nyfikenhet, deras upptäckarglädje och ivrighet att pröva nya saker. Vi arbetar med utgångspunkt från att lära barnen från konkret till abstrakt. Allt barnen arbetar med och lär finns väl dokumenterat och kan på så vis följas upp. Verksamheten bygger även på att barns intressen varierar med ålder och mognad. Under de olika intresseperioderna är barnen speciellt mottagna för olika slags kunskap. Det är utomordentligt väsentligt att ta tillvara på dessa perioder och barnets spontana lust till arbete. Genom att låta barnens intresse styra valen av arbete och aktiviteter får de arbeta i en stimulerande miljö. På detta sätt ges barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till koncentration.

Inne- och utemiljö

Montessoriförskolan Giraffen grundades 1987 som ett föräldrakooperativ, ekonomisk förening. Verksamheten har sin hemvist i en vacker och ljus sekelskiftesvåning på Parmmätargatan.

Kost och måltider

På förskolan arbetar en kock som lagar god och näringsrik mat som tillagas från grunden. Det serveras fisk samt vegetarisk lunch minst en gång i veckan.

Mål och vision

Det övergripande målet är att varje barn skall känna sig sett. Montessoripedagogiken ska genomsyra allt arbete med barnen.

Målet är att barnen ska:

  • vistas i en trygg, harmonisk och stimulerande inomhusmiljö.
  • känna gemenskap med lärarna
  • oavsett väder, leka utomhus dagligen.
  • arbeta med ett tema varje termin i sin åldersgrupp.
  • göra teaterbesök, gå på konserter, biblioteksbesök, utflykter och så vidare.
  • serveras god, näringsriktig mat varje dag.

Mer om oss

Förskolan har en styrelse bestående av föräldrar och rektor.

Övrigt

Städ/jour

Förskolan har medgetts avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18§ skollagen. Avsteget innebär att föräldrarna städar förskolans lokaler, cirka en gång var femte vecka per familj, samt vid dessa tillfällen har jour vid ordinarie personals sjukfrånvaro.

Öppettider

Förskolan erbjuder flexibelt öppethållande för närvarande mellan 07.45 och 16.30. Föräldrar har dock möjlighet till barnomsorg inom Stockholms stads ramöppettider 06:30–18:30 om behov finns.

Köregler

Anmälan sker på Stockholms stads e-tjänst enligt Regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholm stad.

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  • Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Avgift

Vi tillämpar maxtaxa.

Hitta hit

Uppdaterad