ok

Montessoriförskolan Giraffen

Parmmätargatan 7

Visa på karta

Verksamheten har sin hemvist i en vacker och ljus sekelskiftesvåning på Parmmätargatan. Förskolan har tre förskollärare varav två har montessoriutbildning, samt en barnskötare. Förskolan har en styrelse bestående av föräldrar och förskolechef.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
7
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten bedrivs enligt Maria Montessoris tankar och idéer. Montessoripedagogiken bygger på barns nyfikenhet, deras upptäckarglädje och ivrighet att pröva nya saker. Vi arbetar med utgångspunkt från att lära barnen från konkret till abstrakt. Allt barnen arbetar med och lär finns väl dokumenterat och kan på så vis följas upp. Verksamheten bygger även på att barns intressen varierar med ålder och mognad. Under de olika intresseperioderna är barnen speciellt mottagliga för olika slags kunskap. det är utomordentligt väsentligt att ta till vara dessa perioder och barnets spontana lust till arbete. Genom att låta barnens intresse styra valen av arbete och aktiviteter får de arbeta utan avbrott i en stimulerande miljö. På detta sätt ges barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till koncentration.

Inne- och utemiljö

Montessoriförskolan Giraffen grundades 1987 som ett föräldrakooperativ, ekonomisk förening. Verksamheten har sin hemvist i en vacker och ljus sekelskiftesvåning på Parmmätargatan.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar all mat från grunden.

Mål och vision

Det övergripande målet är att varje barn skall känna sig sett. Montessoripedagogiken ska genomsyra allt arbete med barnen.Målet är att barnen ska:

  • Vistas i en trygg, harmonisk och stimulerande inomhusmiljö.
  • I gemenskap med lärarna, oavsett väder, leka utomhus dagligen.
  • Arbeta med ett tema varje termin i sin åldersgrupp.
  • Göra teaterbesök, gå på konserter, bio, biblioteksbesök, utflykter och så vidare.
  • Serveras god, näringsriktig hemlagad mat varje dag.

Övrigt

Förskolan har medgetts avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18§ skollagen. Avsteget innebär att föräldrarna städar förskolans lokaler, cirka en gång var femte vecka per familj, samt vid dessa tillfällen har jour vid ordinarie personals sjukfrånvaro.

Förskolan erbjuder flexibelt öppethållande för närvarande mellan 07.45 och 16.30. Föräldrar har dock möjlighet till barnomsorg inom Stockholms stads ramöppettider om behov finns.


Hitta hit