Montessoriförskolan Cirkus

Wennerbergsgatan 6

Visa på karta

Montessoriförskolan Cirkus finns i ljusa, rymliga och nymålade lokaler i Marieberg på Kungsholmen. Här går ett 30-tal barn mellan 1 och 5 år. Vi har egen gård med fina möjligheter till utelek och drivs som ett föräldrakooperativ sedan starten 1989.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.mfcirkus.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Cirkus är en av få förskolor som arbetar med Montessoripedagogiken redan för de minsta barnen och det är vi stolta över! Vi har egen gård med fina möjligheter till utelek.

Två barngrupper

Det finns två barngrupper på Cirkus. På Tusenfotingen går våra minsta barn mellan 1 och 3 år och på Pärlan finns våra större barn mellan 3 och 5 år. Hos oss arbetar sex pedagoger – tre på Tusenfotingen och tre på Pärlan – och vår egen kock som serverar barnen på Cirkus näringsrik, god och mestadels ekologisk mat.

”Världen börjar med barnen”

Citatet kommer från Maria Montessori, den italienska läkaren som grundade Montessoripedagogiken, och beskriver på ett bra sätt synen på barnen på Cirkus. Här får varje barn medinflytande och känner eget ansvar.

Under Montessoripassen arbetar barnen med olika sorters material som de själva väljer för att i lugn och ro sysselsätta sig med. Barnen står i centrum. Pedagogernas roll är att observera och fungera som handledare som stödjer och motiverar barnen i inhämtningen av kunskap.

Föräldrakooperativ ger möjlighet att påverka

Vår Montessoriförskola drivs sedan starten 1989 som ekonomisk förening av föräldrarna. Det innebär att du som Cirkusförälder har en unik möjlighet att påverka och få insyn i ditt barns vardag på förskolan! I jämförelse med en del andra föräldrakooperativ är arbetsbelastningen på Cirkus begränsad; vi har exempelvis ingen jourtjänstgöring för föräldrar.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ljusa, rymliga och nymålade lokaler i Marieberg på Kungsholmen. Vi har en egen gård med fina möjligheter till utelek: här finns bland annat klätterställning, och sandlåda och odlingsmöjligheter. På vår och sommar brukar barnen plantera i pallkragar och rabatter tillsammans med pedagogerna.

Inomhus finns det gott om plats för lek, skapande och pedagogiskt arbete med Montessorimaterial, speciellt anpassat för pedagogiken på förskolan.

Kost och måltider

På Cirkus finns eget kök där förskolans kock god, näringsriktig och mestadels ekologisk mat åt barnen på förskolan. Några gånger om året bjuds föräldrar in till förskolan för korvgrillning, semmelfika med mera. Det är ett trevligt sätt för barn, föräldrar och personal att lära känna varandra lite bättre och brukar vara mycket uppskattat.

Mål och vision

Vi på Cirkus strävar efter att uppmuntra och utveckla barnen i deras utveckling i en trygg miljö där varje barn får medinflytande och känner ett eget ansvar. Vårt mål är att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna, respekterade och trygga hos oss.

På Cirkus står barnet står i centrum. Pedagogens roll är att observera barnet och fungera som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Vi strävar efter att förbereda barnet på bästa sätt för skolstart och ett livslångt lärande.

Vår Montessoripedagogik bygger på sex grundprinciper:

  • Förberedd miljö
  • Frihet/ansvar
  • Individualisering/samarbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Vi är ett föräldrakooperativ och samarbetet mellan pedagoger och föräldrar är en viktig del i verksamheten. Den dagliga kontakten är avgörande för att möta barnens behov på bästa sätt.

Mer om oss

Med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär medges Montessoriförskolan Cirkus undantag från skollagens öppenhetskrav.

Hitta hit

Uppdaterad