Montessoriförskolan Cirkus

Wennerbergsgatan 6

Montessoriförskolan Cirkus drivs sedan september 2021 som en persondriven ekonomisk förening, tidigare var det ett föräldrakooperativ. Skolan har fina och ljusa lokaler med rymliga och nymålade rum i Marieberg på Kungsholmen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
16 %
Webbplats
http://www.mfcirkus.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnet och familjen i fokus

Förskolan Cirkus är en väletablerad verksamhet som drivits i olika former sedan 40-talet då det från början var en barnstuga. Vidare har verksamheten drivits som föräldrakooperativ sedan 1987. Oavsett hur förskolan har drivits tidigare är det tydligt att verksamheten alltid haft barnet och familjerna i fokus.

Maria Montessoris tankar kring barns lärande, individens egna drivkraft och förmåga samt montessorimaterial är en del av verksamheten. Samtidigt lägger vi stor vikt vid att modernisera och uppdatera det pedagogiska innehållet löpande utifrån barns intressen.

Förskolan ska kontinuerligt förändras/förnyas utifrån ny forskning samt ändringar gällande riktlinjer i läroplanen och skollagen. Därav arbetar vi med temaarbeten där olika aktiviteter ingår för såväl de mindre som det större barnet. Förskolan har även en mindre ateljé som används dagligen av barnen och pedagogerna.

Två barngrupper

Avdelningen Tusenfotingen är för de minsta som börjar hos oss. På Tusenfotingen arbetar tre pedagoger tillsammans med 14 barn i åldrarna 1 till 2 år. Barnen har en väl avvägd plan under dagen som motsvarar deras basala, motoriska och socialt behov.

Pärlan är förskolans avdelning för de något äldre barnen, en så kallad syskonavdelning där barnen är mellan 2 till 5 år där de går tills de flyttar över till förskoleverksamheten i den skolan vårdnadshavarna har valt. På Pärlan arbetar två pedagoger på 15 barn.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ljusa, rymliga och nymålade lokaler och vi har en egen gård med fina möjligheter till utelek. Barnen planterar i pallkragar och rabatter tillsammans med pedagogerna.

Inne finns det gott om plats för lek, skapande och pedagogiskt arbete. Här ska ditt barn känna sig trygg i en hemlik miljö.

Vi har en tydlig ordning, en lugn färg och ljussättning har vi en egen ateljé för skapande arbeten. I förskolans stora hall har vi rytmik och rörelse, yoga och dans.

Kost och måltider

Det eleverna mest kommer ihåg från tiden hos oss är maten. Vi är väldigt glada över att vi än i dag har en egen kock som lagar all vår mat från grunden. Barnen ska tidigt lära sig nya smaker och får i sig näringsriktig lunch på förskolan.

Mellanmål serveras varje dag som gör att barnen får den energi som behövs.

Menyn finns på hemsidan och på vår anslagstavlan i hallen.

Vegetariskt alternativ finns. Vid allergier kräver förskolan intyg från läkare, intyget lämnas direkt till kocken.

Mål och vision

Vi på Cirkus strävar efter att uppmuntra och utveckla barnen i deras utveckling i en trygg miljö där varje barn får medinflytande och känner ett eget ansvar. Vårt mål är att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna, respekterade och trygga hos oss.

Övrigt

Vi strävar efter att uppmuntra och utveckla barnen i deras utveckling i en trygg miljö där varje barn får medinflytande och känner ett eget ansvar. Alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna, respekterade och trygga hos oss.

Barnkonventionen, Läroplanen och förskolans likabehandlingsplan är våra utgångspunkter i vårt arbete.

För oss är barnens rättigheter en del av vår verklighet, dock är det inte lika självklart vidare i livet för de små men vi tror och hoppas att vi lägger en stabil grund så att dom vet skillnad mellan rätt och fel samt att deras egen vilja alltid är viktig!

Förskolan bedriver löpande sitt kvalitetsarbete i form av utvärdering, analys och målsättning. En ny verksamhetsplan skapas varje nytt år (i januari) då rektor och pedagoger arbetar fram den nya planen utifrån måluppfyllelse, barnkonventionen och föräldraenkäten.

www.barnkonventionen.se

www.skolverket.se/forskola

Hitta hit

Uppdaterad