Illustration - barn påväg till förskola

Montessoriförskolan Bromma Planeten

Söderberga allé 28

Visa på karta

Montessoriförskolan Planeten ligger i Bromma, i ett fint bostadsområde, nära natur och kommunikation. Med kompetenta lärare ger vi barnen möjligheten att utifrån montessoripedagogik lära sig på ett individanpassat sätt.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
4,1
Andel legitimerade förskollärare
60 %
Webbplats
http://www.planetenmontessori.com/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra förskolor är en väl inarbetad organisation som drivs enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och montessoripedagogikens intentioner. Våra förskolor, ligger nära naturområden samt kommunikationer och service.

Inne- och utemiljö

Montessoriförskolan Planeten ligger i Bromma, med en fin gård och utelekplats får barnen friheten att utveckla sina kunskaper öppet och med få begränsningar. Vår miljö är trygg och familjär, där vi blandar utelek, teoretisk inlärning och självständiga aktiviteter för att utveckla varje barn på bästa sätt.

Kost och måltider

Utöver vår vanliga maträtter erbjuder vi även vegetarisk, ekologisk och special kost på Planeten.

Mål och vision

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi utgår från en helhetssyn på barnet så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Lärandet. Våra förskolor vilar på en demokratisk grund. Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att alla barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Vision och Mål för den pedagogiska verksamheten vid Montessoriförskolan Bromma.

För att uppfylla vårt uppdrag utarbetar vi varje år verksamhets gemensamma mål. Utöver dessa har varje avdelning sina egna mål med verksamheten. Vi har både långsiktiga och kortsiktiga mål.

Vår vision är att Montessoriförskolan Bromma Planeten ska vara varje barns bästa förskola varje dag.

Våra värdeord är:

  • Lärande
  • Utveckling
  • Samspel
  • Trygghet

Hitta hit

Uppdaterad