Bild

Montessoriförskolan Bambini

Älvsjö gårdsväg 3

Föräldrakooperativet Bambini är en liten förskola med inriktningen montessoripedagogik. Förskolan jobbar för att alla barn ska få de bästa förutsättningarna så tidigt som möjligt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.bambini.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning.

Vi vill att undervisningen ska främja eget resonerande och ansvarstagande, problemlösning och respekt för varandras olikheter. Barn behöver ett gott självförtroende, förmåga att arbeta självständigt, vara ansvarstagande och kreativa för att klara sig bra i samhället. Dessa egenskaper betonas inom Montessoripedagogiken.

Montessori bygger på respekt för barnen och deras förmåga och har som målsättning att se varje barn och möta individen där hen befinner sig i sin utveckling.

Montessoriförskolan Bambini är ett föräldrakooperativ vilket innebär både att ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka den. Vårdnadshavarna ansvarar över allt från administration till praktiska saker som att plantera smultronplantor. Förskolans värld är inte bara barnets, utan hela familjens. Vårdnadshavare städar och jourar enligt gemensamt schema . Vi umgås, driver och utvecklar verksamheten tillsammans och kan ge våra barn en trygg och välmående liten förskola – det är det vårt föräldrakooperativ handlar om!

Vi vill att undervisningen ska främja eget resonerande, ansvarstagande, problemlösning och respekt för och omtanke om varandra.

Inne- och utemiljö

Vi kan erbjuda en lugn miljö i fräscha lokaler och en stor inbjudande gård med skogsparti.

Montessoriförskolan Bambini Förskolan Bambini jobbar för en giftfri skola och har sorterat ut gamla plastleksaker. Bambutallrikar används vid måltider på Nyckelpigan och på Humlan används porslin. Fortlöpande ser vi över och byter ut material för att nå vårt mål.

På gården har vi bland annat sandlådor, rutschkana, träbåt, sjöbod och kiosk i trä. Vi har en egen snickarbod och lekstuga.

Kost och måltider

Montessoriförskolan Bambini använder sig av en cateringfirma som kör ut nylagad mat varje dag till förskolan. Vi använder ekologisk frukt och mejerivaror på förskolan.

Förskolan källsorterar maten genom att lämna matresterna i bruna tunnor så det blir biogas

Mål och vision

Vår förskola erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. Vi arbetar utifrån följande styrdokument: Skollagen 2011, Förskolans läroplan Lpfö 98 (reviderad 2016), FN:s Barnkonvention, Stockholms stads förskoleprogram och Skolverkets Allmänna råd. Vi följer även vårt eget måldokument som grundar sig på Maria Montessoris pedagogiska tankar och framför allt hennes syn på barnen. Det är synligt i vår verksamhet genom att vi strävar mot att:

- Utgå ifrån Maria Montessoris talesätt ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”. Vi erbjuder barnen en miljö som är anpassad efter deras intressen och materialet är placerat på barnens höjdnivå. Möblerna på båda avdelningarna är anpassade efter barnen.

- Barnen är i centrum och ligger till grund för vår dagliga verksamhet.

- Ge barnen möjlighet att utvecklas som individer, varje barn är unikt i ett socialt sammanhang.

- Erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande. Vi skapar mötesplatser som bidrar till att barnen utvecklar sin sociala och kommunikativa förmåga.

Verksamheten bedrivs i enlighet med förskolans läroplan där montessoripedagogiken är ett medel för att uppfylla den. Vår ledstjärna är ”hjälp mig att göra det själv” som tar vara på barns spontana lust att söka och finna kunskap

Mer om oss

Vi pedagoger finns på förskolan för barnens skull och stödjer barnen och uppmuntrar dem till självständighet. Vi som pedagoger ska vara goda förebilder för barnen. Det sker genom vårt förhållningssätt mot barnen, att vi lyssnar och respekterar dem som individer. Vi strävar efter att vara närvarande pedagoger. Maria Montessori upptäckte att barn lär sig genom att få uppleva saker med händerna. Därför strävar vi mot att erbjuda en tillåtande miljö med material som lockar barnen till ett lärande.

Övrigt

Samarbete med föräldrarna är en viktig del i vår verksamhet. Inte minst eftersom vi är ett föräldrakooperativ som ger föräldrar möjlighet att delta i verksamheten vid jourdagar. Den dagliga kontakten är viktig för att delge föräldrarna information om verksamheten, om barnens utveckling men även för att skapa delaktiga trygga föräldrar som leder till trygga barn. Vi erbjuder inskolningsmöten, föräldramöten och utvecklingssamtal. Föräldrar är även delaktiga i utvärdering av förskolan, Stockholms stads förskoleundersökning och även förskolans egen undersökning. På föräldramöten presenteras verksamhetsplanen för att de ska känna sig involverade i förskolans arbete. Innan barnen börjar förskoleklass deltar vi även i samtal med berörd lärare. Föräldrarna får även möjlighet att följa sitt barns dokumentation och utveckling via ett dokumentationsverktyg, TYRA-appen.

Hitta hit

Uppdaterad