Montessoriförskolan Baby Pyramiden

Grevgatan 42

Visa på karta

Med en fin gård och uteplats får barnen friheten att utveckla sina kunskaper öppet och med få begränsningar. Tryggt och familjär, där vi blandar utelek, teoretisk inlärning och självständiga aktiviteter för att utveckla varje barn på bästa sätt.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.pyramidenmontessori.com/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Med kompetenta lärare ger vi barnen möjligheten att utifrån montessoripedagogik lära sig på ett individanpassat sätt. Vi följer läroplanen.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder barnen en stimulerande och rolig förskolemiljö, vardagsmotion, många skolutflykter i naturen och hälsosam mat.

Våra moderna och ändamålsenliga lokaler och vår fantastiska utemiljö skapar en trivsam och stimulerande miljö för både lek och utbildning. Barnen erbjuds varierande aktiviteter och material som tränar och förbereder dem för såväl skola som det vardagliga livet.

Kost och måltider

Vi erbjuder vegetarisk, ekologisk och specialkost på Pyramiden. Vi har en egen kokerska och får mat från Kleins Kitchen Catering.

Mål och vision

Vision

Montessoriförskolan Baby Pyramiden ska vara varje barns bästa förskola varje dag.

Våra värdeord är:

  • Lärande
  • Utveckling
  • Samspel
  • Trygghet

Mål

Vi är måna om att engagera föräldrar. Därför ser vi helst att föräldrar och personal samverkar med barnets individuella utveckling i fokus.

På våra skolor vill vi att barnen ska uppleva sina förskoleår som en positiv och rolig upplevelse. Därför erbjuder vi barnen en stimulerande och rolig förskolemiljö, vardagsmotion, många skolutflykter i naturen och hälsosam mat. Allt för att barnen ska få det bästa ur sina förskoleår.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska känna sig välkomna till förskolan. Barn i behov av stöd ska få det. Det kan till exempel vara en extra personalresurs beroende på ditt barns behov. Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar på olika sorters stöd så kan du kontakta förskolechefen för förskolan.

Mer om oss

Hög personaltäthet

På Pyramiden har vi mer personal per barn än genomsnittet och dessutom betydligt fler utbildade pedagoger. Vår fantastiska personal skapar de bästa förutsättningarna för alla barn på förskolan att utvecklas, lära sig nya saker och få en positiv och rolig dag.

Övrigt

Förskolan har utbildade montessorilärare, förskollärare och barnskötare, på 30 barn delas förskolan in i två avdelningar baserat på ålder.

Hitta hit

Uppdaterad