Barn leker i sandlåda i park.

Montessoriförskolan Artillerigatan 51

Artillerigatan 51

Förskolan är en av de äldsta i Stockholm som jobbar med en montessoriinspirerad pedagogik. Vi lägger stort fokus på både kultur och natur.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.montessoriforskolan.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Maria Montessoris filosofi ligger till grund för vårt pedagogiska arbete med engagemang, värme och lärande som grund och där kultur och natur utgör några av hörnstenarna.

Genom många teater-, konsert-, museibesök vill vi ge barnen möjligheter att utveckla en kulturell nyfikenhet och inspireras i kreativitet och skapande.

Vi har ett samarbete med Friluftsfrämjandet och genom Skogsmullegrupperna, som vi har höst och vår, får barnen möjlighet att lära känna naturen och djurlivet i vårt närområde.

Inne- och utemiljö

Våra trivsamma och charmiga lokaler ligger i markplanet av en äldre bostadsfastighet. Rummen har högt i tak och de stora bågformade fönstren släpper in massor av ljus.

Eftersom vi inte disponerar någon innergård tar vi oss i stället så gott som varje dag ut till parker och skogsområden i vår närhet. Vi ser också till att barnen får möjlighet att upptäcka och besöka stadens många inspirerande kulturmiljöer, museer och teatrar.

Kost och måltider

Då vi inte har något eget beredningskök får vi i stället goda och näringsriktiga luncher levererade från en närliggande cateringfirma. Alla mellanmål handlar vi och barnen, som en del av den pedagogiska verksamheten, tillsammans i affärerna nära förskolan.

För oss är måltiderna en väldigt viktig stund på dagen som ger rik möjlighet till social samvaro och till ”det goda samtalet”.

Mål och vision

Läroplanen och värdegrunden liksom Maria Montessoris demokratiska barnsyn utgör basen för vårt dagliga arbete.

  • Vi lägger stort fokus på att skapa ett gott klimat i barngruppen så att det enskilda barnet känner sig sett, tryggt och bekräftat och hela barngruppen genom bland annat lekar och positiv samvaro inspireras i sitt utforskande och lärande.
  • Vi vill genom vårt arbete skapa en miljö där all känner sig inbjudna till gemenskap med andra och där man uppmuntras till att utveckla sin unika personlighet.

Mer om oss

Vår förskola drivs som ett föräldrakooperativ, det ger stora möjligheter till engagemang, men innebär också vissa skyldigheter, du som förälder måste en aktiv del i skolans arbete. Det är obligatorisk närvaro på föreningsstämmor och årsmöten och du måste också vara beredd på att sitta med i styrelsen eller delta i andra grupper som rör förskolans drift och verksamhet under hela tiden som barnen går på förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad