Foto på uteplats som hör till förskolan.

Miro Kids Lindhagen

Mariebergsgatan 3

Visa på karta

Vi finns vid Fridhemsplan och har plats för totalt 64 barn i åldrarna 1–5 år. Vi har stora, fina lokaler och en härlig utegård. Vår profil är sång, dans, musik, rörelse och drama.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen, Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://mirokids.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi strävar efter att locka fram barnens kreativitet och fantasi. De lär sig olika uttrycksformer, utvecklar sin skapandeförmåga och att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter via uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. De lär sig också att använda sin kropp, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

I praktiken innebär detta att sång, dans, musik, rörelse och drama vävs samman och integreras med nationella målområden såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger nära både natur och goda kommunikationer. Lokalerna är anpassade till förskola och har nyligen renoverats. Alla rum i våra lokaler har fönster och ljusinsläpp. I lokalerna har vi tydliggjort olika utrymmens funktion genom att dela upp dem i tema exempelvis ateljé, rörelserum, bygghörna, läs och skrivhörna.

Vi har också en fantastisk gård där det bland annat finns lekstuga, rutschkanor, gräsmatta och vår egen Miro Kids trädgård med olika växter och planteringar. 

Kost och måltider

Måltiden är en viktig del av dagen. Maten hos oss levereras av Matomsorg AB. De använder råvaror som är godkända, nyttiga, miljösmarta och vi inspireras av mer grönt och mindre socker. Vi vet att näringsriktiga måltider ger bra förutsättningar till utveckling och lärande.

Måltiderna är en fantastisk stund för samtal, att lyssna till varandra, vänta på sin tur, bordsskick med mera och tillsammans med personalen har vi därför pedagogiska måltider som vi ser som ett viktigt lärande.

Mål och vision

Barn har ett stort behov av att bli sedda, bekräftade och lyssnade på varje dag. Vår förskola arbetar mycket med att dela in barnen i små grupper vilket gör alla barn får utrymme att synas och höras.

Pedagogerna jobbar med barnens vardagliga lärandeprocesser. De arbetar för att barnen ska stimuleras och utmanas, bland annat när det gäller språket, motoriken och intresset för natur och naturvetenskapligt tänkande och lärande. Dessutom även när det gäller uttrycksformer som sång, dans, musik, rörelse och drama.

Lärandeprocesserna sker i förskolans pedagogiska verksamhet, såsom vid samlingar, utevistelse, skapande samt i den fria leken. Vi uppmuntrar barnen att ta hänsyn och att samarbeta men stärker dem också i deras individuella utveckling.

Våra ledord är kamratskap, talang, ansvar, nyfikenhet och lustfyllt lärande. De orden genomsyrar allt arbete på vår förskola. Vi har även formulerat mottot: “Alla spelar roll”, vilket speglar våra gemensamma värderingar, vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom kollegor emellan.

Särskilt stöd och behov

Barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. De ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar och har möjlighet att ingå i gemensamma aktiviteter.

Mer om oss

På förskolan har vi fyra studios och plats för totalt 64 barn i åldrarna 1–5 år. Hos oss arbetar förskollärare, barnskötare och specialpedagoger inom vår profil.

Vill ni ställa er i kö? Information gällande besök och antagning finns på vår webbplats.

Hitta hit

Uppdaterad