Foto på uteplats som hör till förskolan.

Miro Kids Lindhagen

Mariebergsgatan 3

Hösten 2022 startar Miro Kids förskolor en ny förskola vid Fridhemsplan på Kungsholmen. Vi har stora, nyrenoverade lokaler och en härlig utegård. Förskolan kommer att ha en språkprofil och vi lägger fokus på sång, dans, musik, rörelse och drama.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
23 %
Webbplats
https://mirokids.se/lindhagen/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi strävar efter att locka fram barnens kreativitet och fantasi. De lär sig olika uttrycksformer, utvecklar sin skapandeförmåga och att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter via uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. De lär sig också att använda sin kropp, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

I praktiken innebär detta att sång, dans, musik, rörelse och drama vävs samman och integreras med nationella målområden såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi har en fransk språkprofil. Det innebär att vi vill att varje barn ska få utveckla sina språkkunskaper, både när det gäller svenska och franska, samt få möjlighet att lära känna bägge kulturer. Alla aktiviteter på förskolan grundar sig i det svenska språket men viss undervisning sker även på franska. Förskolan har ett antal pedagoger som pratar franska med barnen, både i undervisnings- och omsorgssituationer.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger centralt vid Fridhemsplan, med närhet till både natur och goda kommunikationer. Lokalerna har renoverats och kommer att stå färdiga under hösten. Avdelningarna kommer då att se olika ut för att barnen ska kunna använda och utforska olika pedagogiska miljöer.

Vi har också en fantastisk gård där det bland annat finns gräsmatta, växter, lekstuga och rutschkanor. Dessutom har vi många kringliggande grönområden och parker som vi nyttjar.

Kost och måltider

Förskolan kommer att ha ett modernt kök med en egen kock som lagar måltiderna, som ska vara goda och bidra till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning.

Vi följer Livsmedelsverkets framtagna råd för mat och kost i förskolan och använder oss av ekologiska livsmedel i möjligaste mån.

Mål och vision

Pedagogerna jobbar med barnens vardagliga lärandeprocesser. De arbetar för att barnen ska stimuleras och utmanas, bland annat när det gäller språket, motoriken och intresset för natur och naturvetenskapligt tänkande och lärande. Dessutom även när det gäller uttrycksformer som sång, dans, musik, rörelse och drama.

Lärandeprocesserna sker i förskolans pedagogiska verksamhet, såsom vid samlingar, utevistelse, skapande samt i den fria leken. Vi uppmuntrar barnen att ta hänsyn och att samarbeta men stärker dem också i deras individuella utveckling.

Våra ledord är kamratskap, talang, ansvar, nyfikenhet och lustfyllt lärande. De orden genomsyrar allt arbete på vår förskola. Vi har även formulerat mottot: “Alla spelar roll”, vilket speglar våra gemensamma värderingar, vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom kollegor emellan.

Särskilt stöd och behov

Barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. De ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar och få möjlighet att ingå i gemensamma aktiviteter.

Mer om oss

På förskolan kommer det att finnas plats för totalt 64 barn i åldrarna 1–5 år. Hos oss kommer det att arbeta förskollärare, barnskötare och pedagoger som har kompetens inom vårt område.

Vill du ställa ditt barn i kö? Information om besök och antagning finns på vår webbplats.

Hitta hit

Uppdaterad