Inomhusmiljö förskolan

Miro Kids Sankt Eriksgatan

Sankt Eriksgatan 50

Visa på karta

Förskolan har stora ljusa moderna lokaler. Vi har fyra avdelningar, två för barn i åldrarna 1–3 och två för barn i åldrarna 3–5. Vår profil är sång, dans, rörelse, musik och drama.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.mirokids.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I vår närmiljö finns park och grönområden och stor del av verksamheten bedrivs utomhus. 

Sång, dans, musik, rörelse och drama

Vi strävar efter att locka fram barnens kreativitet och fantasi. Barnen utmanas till att uttrycka sig i olika uttrycksformer. Skapande förmåga, förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Använda sin kropp, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

I praktiken innebär det att sång, dans, musik, rörelse och drama vävs samman och integreras med de nationella målområden, så som språk, matematik, naturvetenskap, teknik och så vidare.

Inne- och utemiljö

Lokalerna finns centralt på Kungsholmen. Ingången ligger mitt emellan Sankt Eriksgatan och Kronobergsgatan i ett väl avskärmat och lugnt läge. Vi har en stor modern lokal anpassad för vår verksamhet, där alla rum har fönster och ljusinsläpp.

Förutom våra olika studios har vi en skapandeateljé, en stor salong med en fullt utrustad dramascen för sång, dans, rytmik och rörelse. Vi har även ett förskolebibliotek, ett pedagogiskt kök och ett litet uterum med plats för olika skapande aktiviteter.

Kost och måltider

Vi har ett modernt kök med en egen kock/husa som lagar maten från grunden. Vi följer Livsmedelsverkets framtagna råd för mat och kost i förskolan och i möjligaste mån använder vi oss av ekologiska livsmedel.

Måltiderna är en fantastisk stund för samtal, att lyssna till varandra, vänta på sin tur, bordsskick med mera och tillsammans med personalen har vi därför pedagogiska måltider som vi ser som ett viktigt lärande.

Mål och vision

Barn har ett stort behov av att bli sedda, bekräftade och lyssnade på varje dag. Vår förskola arbetar med att dela in barnen i små grupper vilket gör att varje barn och varje barn känner sig sedd och hörd. 

Pedagogerna jobbar med barnens vardagliga lärandeprocesser och arbetar för att barnen stimuleras och utmanas i sitt språk, sin grov- och finmotorik, sitt intresse för natur, sitt matematiska-, tekniska-, utforskande- och naturvetenskapliga tänkande och lärande samt i sina uttrycksformer som bild, sång, dans och drama. 

Dessa läroprocesser sker i förskolans pedagogiska verksamhet som tema, samlingar, utevistelse, skapande samt i den fria leken. Barnen uppmuntras till att ta hänsyn och att samarbeta men också att stärkas i sin individuella utveckling. 

Kamratskap, Talang, Ansvar, Nyfikenhet och Lustfyllt lärande är våra ledord som genomsyrar allt arbete på vår förskola. Vi har även formulerat mottot: “Alla spelar roll” som speglar våra gemensamma värderingar, vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom mellan oss kollegor.

Särskilt stöd och behov

Barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. De ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar och har möjlighet att ingå i gemensamma aktiviteter.

Mer om oss

På förskolan har vi fyra studios och plats för totalt 60 barn i åldrarna 1–5 år. Hos oss arbetar förskollärare, barnskötare och specialpedagoger inom vår profil.

Vill ni ställa er i kö? Information gällande besök och antagning finns på vår webbplats.

Hitta hit

Uppdaterad