Barn

Minne Mus Montessoriförskola

Svartviksslingan 88

Minne Mus Montessoriförskola har en åldersblandad grupp med 18 barn. Förskolan har en kokerska som lagar maten från grunden med ett ekologiskt perspektiv. Vi sätter stort värde på utomhusvistelse och ser uterummet som en naturlig del av verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi utgår från den barnsyn som Maria Montessori beskriver i sin litteratur och arbetar med pedagogiken från 2000-talets barns behov med läroplanen som grund. Montessorimaterialen har ett genomtänkt konkret arbetssätt som stimulerar till experiment, lek och samtidigt ger nya erfarenheter och kunskaper.

Inne- och utemiljö

Förskolans lokaler är öppna och ljusa med lugna arbetsmiljöer. Utegården är varierande med sandlåda, gräsplätt, lekstuga och skogsbacke.

Kost och måltider

Minne Mus Montessoriförskolas kokerska lagar vår mat från grunden utifrån ett ekologiskt och kravmärkt perspektiv. Vi arbetar för att bli krav certifierade.

Mål och vision

Vi vill ge alla våra barn trygghet - därför hjälper vi dem att sätta gränser och att be om hjälp. Vi månar om barns självförtroende - därför ger vi barnen tillit och delaktighet. Vi månar om barns självkänsla - därför synliggör vi barnen genom att att emot dem i hallen och genom att lyssna till dem.

Vi anser att alla ska visa hänsyn och respekt för andra - därför tillåter vi inte utanförskap och värnar om hur vi tilltalar varandra. Vi vill lära barnen att vara en bra kamrat - därför hjälper vi dem att lösa konflikter. Vi arbetar med barnens delaktighet i läroprocessen bland annat genom att synliggöra barnens alster, arbeten och reflektioner genom väggutställningar, fotografier, filmer och ljudupptagningar.

Vi ger barnen möjlighet att arbeta både självständigt och i grupp. Allt material finns i barnens höjd så de själva kan välja vad de vill arbeta med. Pedagogens roll är att hela tiden lyssna på barnet och se till att miljön ger barnet möjlighet till utveckling. Pedagogen ger barnet utmaningar så det får möjlighet till ny erfarenhet och ny kunskap. Miljön ska stimulera och utmana barnet, vara föränderlig och väcka barns lust att lära.

Hitta hit

Uppdaterad