En installation som visar hav, fiskar och vatten.

Metaren

Metargatan 15

Visa på karta

Förskolan Metaren ligger granne med Lilla Blecktornsparken. Här arbetar engagerade och medforskande pedagoger. Vi lägger stort fokus på estetiska uttryck och gör ofta utflykter till fina miljöer i närområdet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
37 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Metaren fokuserar vi på barnens utveckling, lek och lärande. Alla våra barngrupper arbetar i mindre projektgrupper, de olika projekten genomsyrar verksamheten alla dagar i veckan. Just nu arbetar vi med projektet "Vad kan växa i vår stad", där fokus ligger på hållbarhet och naturvetenskap.

Rörelse

På förskolan finns två gårdar som uppmuntrar till rörelselekar. Vi promenerar ofta till parker i närheten och har nära till kommunikationer.

Kreativitet

Vi går regelbundet till biblioteket.

Digitalt lärande

Vi har högläsning dagligen, antingen analogt eller digitalt med hjälp av en flerspråkig bilderbokstjänst. Barnen får också lära sig att programmera små robotar och arbeta digitalt med bland annat projiceringar.

Inne- och utemiljö

Vi har två gårdar som inbjuder till varierad lek och motoriska övningar. På gårdarna finns sandlådor, hinderbanor, stationer för skapande och odlingslådor.

Lärmiljöerna inomhus är föränderliga, vi använder material som utmanar barnen i deras utforskande. Här finns bland annat stora ateljéer, ljusbord, bygg- och konstruktionsmaterial samt inte minst utrymme för barnens egna fantasi.

Kost och måltider

Vår kock tillagar alla måltider på plats i vårt stora, fräscha kök. Vi erbjuder barnen varierad och näringsrik mat med en hög andel ekologiska varor.

Hållbar utveckling går som en röd tråd genom verksamheten, det syns i såväl projektarbeten som i våra måltider.

Mål och vision

Vårt syfte och mål är att öka barnens förståelse för sig själva och omvärlden. Att med pedagogisk dokumentation synliggöra barnens utveckling genom att tillsammans:

  • observera och dokumentera
  • undersöka och reflektera
  • tänka och pröva om
  • ha tillgång till olika verktyg och material
  • ställa frågor och tillsammans söka efter svar och nya frågor
  • vara nyfiken och skärpa blicken
  • se att olikhet berikar.

Medforskande pedagoger fångar upp barnens tankar och idéer genom att lyssna, ställa frågor, vara nyfikna och erbjuda aktiviteter och utmaningar.

Vi ser pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt, en kommunikation och ett verktyg för reflektion, planering, uppföljning och utvärdering. Pedagogisk dokumentation utgör grunden för hur vi planerar och organiserar vår verksamhet.

För oss blir det viktigt att barnen får möjlighet att utforska och upptäcka omvärlden inom språk, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik.

Med stöd av filosofin ”hundra språk” och att alla barn blir sedda som kreativa och tänkande individer i en miljö som utgår från barnens egna intressen och stimulerar till egen aktivitet och inlärning.

Varför arbeta med Hållbar framtid på förskolan? Vi vill skapa demokrati tillsammans med barnen där ansvar, delaktighet, respekt och empati är viktiga förmågor i en nära relation med omvärlden.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Vi har en föräldraaktiv introduktion där vårdnadshavaren är med i verksamheten på förskolan i tre dagar.

Välkomna på visning

Måndagen den 25 mars klockan 16.00
Måndagen den 22 april klockan 16.00

Föranmälan till My Campbell.
E-post: my.campbell@edu.stockholm.se

Film om förskolan

Digital visning av förskolan Metaren

Hitta hit

Uppdaterad