En installation som visar hav, fiskar och vatten.

Metaren

Metargatan 15

Metarens verksamhet inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Barn och vuxna utforskar omvärlden tillsammans och reflekterar över gjorda erfarenheter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
37 %

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vill vi tillsammans bygga en organisation som lägger grunden till barns livslånga lärande och en Hållbar Framtid.

Våra ledord och ställningstaganden

Vi har fokus på utveckling, lek och lärande där verksamheten genomgående är Tydlig, Tillåtande och Tillgänglig.

Våra ställningstaganden:

 • se det unika kompetenta barnet
 • skapa möjligheter för allas delaktighet och inflytande
 • bygga förskolan utifrån demokratiska värden
 • lära sig genom att utforska, laborera och pröva
 • projektera och lära sig tillsammans med andra
 • ge barnen möjligheter att undersöka omvärlden med hjälp av de hundra språken
 • material och rum stödjer och utmanar barns lärande.

Vi arbetar i projekt som utgår från barnens nyfikenhet och lust att tillsammans lära, i för dem meningsfulla sammanhang.

Vårt processinriktade arbetssätt styrs av barnens intresse och engagemang.

Alla våra barngrupper arbetar i mindre projektgrupper. De olika projekten genomsyrar verksamheten alla dagar i veckan.

Alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt, att få utforska och fördjupa sig med hjälp av ord, ljud, penslar, kritor, lera, rörelser, digitala verktyg och konstruktion, att få ta till sig världen och ny kunskap med alla sina sinnen.

Att arbeta med återbruksmaterial är ett annat ställningstagande. Det öppnar upp för fantasi och kreativitet, demokratiska läroprocesser och barns inflytande och kan användas kreativt på tusen olika sätt.

Inne- och utemiljö

I ateljé och i lärmiljöer finns ett rikligt och varierat material som ger barnen möjlighet till många olika uttryckssätt – att bygga, måla, skriva, arbeta med musik, dans, lera, vatten, ljus och skuggor…

Mötesplatserna på gården ger möjlighet till olika utmaningar och utforskande. Att bygga med klossar, skapa i sand, balansera, dansa och måla tillsammans. Utflykter görs till spännande platser, för att hitta inspiration, undersöka naturen och upptäcka nya saker i vår omgivning.

Kost och måltider

Vi erbjuder barnen en varierad och näringsrik mat. Vår kock tillagar alla måltider på plats och vi serverar vegetariska rätter två dagar i veckan.

All mat tillagas i så stor utsträckning som möjligt med närproducerade och drygt 40 procent ekologiska livsmedel.

Hållbar utveckling går som en röd tråd i verksamheten, allt ifrån våra projektarbeten till våra måltider.

Mål och vision

Vårt syfte och mål är att öka barnens förståelse för sig själva och omvärlden. Att med pedagogisk dokumentation, synliggöra barnens förändrade kunnande genom att tillsammans:

 • observera och dokumentera
 • undersöka och reflektera
 • tänka och pröva om
 • ha tillgång till olika verktyg och material
 • ställa frågor och tillsammans söka efter svar och nya frågor
 • vara nyfiken och skärpa blicken
 • se att olikhet berikar.

Medforskande pedagoger fångar upp barnens tankar och idéer genom att lyssna, ställa frågor, vara nyfikna och erbjuda aktiviteter och utmaningar.

Vi ser pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt, en kommunikation och ett verktyg för reflektion, planering, uppföljning och utvärdering. Pedagogisk dokumentation utgör grunden för hur vi planerar och organiserar vår verksamhet.

För oss blir det viktigt att barnen får möjlighet att utforska och upptäcka omvärlden inom språk, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, med stöd av ”hundra språk” och att alla barn blir sedda som kreativa och tänkande individer i en miljö som utgår från barnens egna intressen och stimulerar till egen aktivitet och inlärning.

Varför arbeta med Hållbar framtid på förskolan? Vi vill skapa demokrati tillsammans med barnen där ansvar, delaktighet, respekt och empati är viktiga förmågor i en nära relation med omvärlden.

Särskilt stöd och behov

Barn med behov av särskilt stöd har möjlighet att få verksamhetsstöd utifrån sina aktuella behov/förutsättningar.

Mer om oss

Med barnens intressen, frågor och funderingar som grund utvecklas temat i olika projekt.

Övrigt

Visningar

För visningsfrågor kontakta biträdande rektor Anders Bengtsson. anders.bengtsson@edu.stockholm.se

Digital visningsfilm

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad