Tecknad bild på en förskola i lila nyanser

Mellangården, Risingeplan 33

Risingeplan 33

Mellangårdens förskola ligger i Tensta med närhet till Järvafältet. Förskolan erbjuder plats till barn 1–5 år. Den består av tre avdelningar för barn 1–4 år och en avdelning för 5-åringar. Avdelningar med 17–18 barn har tre pedagoger.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens utveckling stöds och stimuleras utifrån barnets utvecklingsnivå och behov. Förutsättningarna för att barnet utvecklar en god självkänsla, ett gott självförtroende, självständighet samt förmåga att ta ansvar ska finnas. Varje barn ska få ett gott självförtroende och en positiv inställning till lusten att lära och utforska.

Vid första kontakten med föräldrar och barn skapas förutsättningar där barn och föräldrar är delaktiga i verksamheten.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen gård som är kuperad med tillgång till bland annat sandlåda, rutschkana och klätterställning.

Kost och måltider

Vid planeringen av matsedeln utgår vi från Livsmedelsverkets och Stockholms stads riktlinjer och råd om måltider i barnomsorg. Andelen ekologiska livsmedel är cirka 38 procent. Alla förskolor serverar två vegetariska luncher per vecka och utgår från säsong när vi handlar frukt och grönsaker. Vi arbetar för att minska matavfallet genom att bättre beräkna antalet portioner. Hela enheten deltar i sortering av matavfall och förpackningsmaterial.

Mål och vision

Vårt mål är att ge barnen trygghet och stimulans för att utvecklas till självständiga och aktiva medborgare samt hjälpa dem att utvecklas språkligt, socialt, emotionellt och intellektuellt. Vi ska möta föräldrarna med respekt och intresse samt skapa ett bra samarbete kring deras barn och erbjuda en trygg och säker miljö. Alla barn ska med glädje komma ihåg sin förskolevistelse som engagerande, inflytelserik och lärorik.

Barnen har möjlighet att en dag i veckan planera och påverka förskolans matsedel för att bli medvetna om en hälsosam livsstil.

Mer om oss

Entré och entréhall är tillgängliga för rullstolsburna och ledarhundar är välkomna.

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad