Inne i förskolan med bord, stolar och leksaker.

Matrix förskola

Ekholmsvägen 232

Vår verksamhet grundar sig på Maria Montessoris pedagogik och filosofi. Vi utgår vi från förskolans Läroplan Lpfö 18 och Stockholms stads förskoleplan, som innebär att ditt barn står i centrum.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
46
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.matrixforskola.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Matrix förskolor grundar sig på Maria Montessori pedagogik och förskolans läroplan från 2018.

Vision

Varje individ ska ges förutsättningar till god omsorg och lustfyllt lärande för att kunna lyckas i sitt liv. Vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

Värdegrund

Alla vuxna på förskolan ger barnen omsorg, omtanke, trygghet och gemenskap. Personalen är viktiga förebilder som visar barnen vad som är rätt och fel. Det ska finnas en medvetenhet och en beredskap hos personalen för att möta de unika situationer där en del av både skrivna och oskrivna förhållningsregler sätts på prov.

Vi skapar regler runt rum, material samt måltiderna. Vi förmedlar miljömedvetenhet till barnen så att vi tillsammans värnar om vår miljö. Det här är vår värdegrund som vi förverkligar varje dag på vår förskola.

Självkänsla Trygghet Ansvar Respekt

Inne- och utemiljö

Vi startade vår verksamhet höstterminen 2006 i Skärholmen.

Vi har två avdelningar

  • Solrosen – småbarnsavdelning 1–3 år med plats för 16 barn
  • Vallmon- avdelning för stora barn 4–5 år med plats för 15 barn.

En förskollärare, två barnskötare och en lokalvårdare arbetar på varje avdelning.

Inomhus möter barnen en noggrant förberedd miljö med aktiviteter och material som är anpassat efter barnens olika utvecklingsnivåer.

Miljön utanför förskolan är bilfri.

Kost och måltider

Cateringfirman RR Matproduktion levererar ekologisk och närproducerad mat till våra förskolor.

Varje dag serveras lunchhuvudrätten, nybakat färskt bröd och tre olika sorters sallad. Vi komponerar våra lunchmatsedlar efter Livsmedelsverkets tallriksmodell och deras övriga riktlinjer.

RR Matproduktions webbplats

Mål och vision

Vi utgår från kraven på systematiskt kvalitetsarbete i skollagen kapitel 4 och har byggt en styrmodell baserad på läroplanens Lpfö 18 huvudområden som ger oss unika möjligheter att följa barnens utveckling och verksamhetens utveckling.

Varje år gör vi en verksamhetsplan som beskriver arbetssätt, mål och utvärderingssätt. Två gånger per år gör vi en utvärderingsrapport som beskriver, mål, styrtal, utfall, trend för de senaste tre åren och en analys och förbättringsåtgärder baserat på avvikelser från målen.

Vi utgår från hela läroplanen i denna styrnings- och uppföljningsprocess i syfte att vår uppföljning och analys ska baseras på fakta och inte känsla och allmänna omdömen.

Särskilt stöd och behov

8 kap. 9 § Särskilt stöd barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd.

Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Övrigt

Vår värdegrund: Alla vuxna på förskolan ger barnen omsorg, omtanke, trygghet och gemenskap. Personalen är viktiga förebilder som visar barnen vad som är rätt och fel. Det ska finnas en medvetenhet och en beredskap hos personalen för att möta de unika situationer där en del av både skrivna och oskrivna förhållningsregler sätts på prov. Vi ska skapa regler runt rum, material samt måltiderna. Vi ska förmedla miljömedvetenhet till barnen så att vi tillsammans värnar om vår miljö.

Det här är vår värdegrund som vi förverkligar varje dag på vår förskola.

  • Självkänsla
  • Trygghet
  • Ansvar
  • Respekt.

Hitta hit

Uppdaterad