Vit enplansbyggnad med del av gården med ett stort grönskande träd.

Matrisen

Långsjövägen 14

Förskolan Matrisen ligger inbäddad mellan villorna på Långsjövägen 14. Vi uppskattar närheten till Älvsjöskogens naturreservat, men även vår stora och härliga gård som är indelad i mindre enheter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
5,02
Andel med förskollärarexamen
36 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola arbetar utifrån förskolans läroplan. Vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi och syn på barn och lärande. Vi arbetar också för en hållbar framtid.

Vi arbetar med ämnesöverskridande projekt som utgår ifrån barnens nyfikenhet och intressen. Barn är kompetenta, de kan och vill lära sig och veta mer. Pedagogerna bekräftar, erbjuder och utmanar barnen. De finns där barnen är - deltar i leken, samtalar, stödjer, uppmuntrar, observerar och dokumenterar. Barn och pedagoger konstruerar världen och överskrider gränser tillsammans.

Inne- och utemiljö

Våra pedagogiska miljöer är utforskande, undersökande, lugna och med många andra olika uttrycksformer. Inomhus har vi fem grundmiljöer:

  • ateljé
  • bygg- och konstruktion
  • naturvetenskap och teknik
  • läs och lugn
  • fantasi och rollek.

Kost och måltider

Vår förskola har eget kök. Vi lagar nästan all mat från grunden med en hög andel ekologiska varor.

Vi tänker klimatsmart och köper frukt och grönsaker efter årstid och prioriterar svenska varor. Vi har sorterat bort plast och konserver ur våra kök. Vi serverar specialkost med hänsyn till allergi, kulturella kost önskemål samt vegetarisk mat. Matsedeln presenteras veckovis i förskolans veckobrev.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vi tror på ett livslångt lärande. Vi vill att barnen ska bli starka individer med god självkänsla som kan samarbeta och verka för goda, demokratiska värden i olika sammanhang. Vi vill att de ska kunna vara kritiskt granskande, ha egna hypoteser, vara nyfikna och behålla sin lust att lära. Vi vill att barnen ska tro på framtiden och se sin del i det vi skapar tillsammans.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad