Bild

Mäster Mikaels förskola

Mäster Mikaels gata 3

Visa på karta

Mäster Mikaels förskola är en fristående byggnad fint belägen på Katarinaberget. Vi har en egen gård. Förskolan består av tre åldersintegrerade avdelningar (1-6 år) med nitton barn på varje avdelning samt en förskollärare och två barnskötare.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
57
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.skrattegi.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en förskola i svensk förskoletradition det vill säga kärnan i verksamheten är lek, intressen och omsorg. Vårt pedagogiska upplägg vilar på Förskolans läroplan, pedagogisk forskning, forskning inom andra verksamhetsområden samt pedagogernas erfarenhet.
Tyngdpunkten ligger i barnens sociala utveckling, så som samarbete, identitet, integritet vilket vi ser som en förutsättning för varje barns individuella utveckling. Pedagogerna prioriterar närvaron i barngruppen. Det finns tusen och åter tusen aktiviteter vi kan genomföra i förskolan men vi vet att vi varken hinner eller har möjlighet att göra allt. Vi vet också att vi har gott om tid om vi är noga med att välja vad som är viktigt när det gäller barnens välmående. Vårt mål är att skapa en rimlig tillvaro på Mäster Mikael, som passar alla barn, så att utveckling och lärande blir en naturlig del av vardagen.
Vår värdebas:
Vår gemensamma strävan är att:
Varje barn, förälder, kollega och besökare skall känna sig sedd, hörd, bekräftad, respekterad och delaktig.
Vill du veta mer?
Allt vi vill berätta får inte plats här, ni är välkomna att besöka oss eller kolla in vår hemsida www.skrattegi.se

Inne- och utemiljö

Vi har en förhållandevis stor och luftig gård. Det finns en sandlåda med sandbord, klätterställning, gunghäst, rutschkana, kiosk, samt ett och annat träd. De yngsta barnen har sin sovvila utomhus innan lunch. Vi har nära till Sandbacksparken dit vi brukar göra små avstickare då och då.

Kost och måltider

Vi har ett eget kök där vår kock tillagar maten. Alla barn hos oss skall beredas möjligheter till nya upptäckter och smakupplevelser samtidigt som vi lägger vikt vid att menyn ska vara bekant för barnen och att den planeras i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi genomför barnens menyval då och då. Vi äter frukost tillsammans varje morgon kl.9.00 och lunch kl.13.00. Där emellan serveras frukt. Vi använder så många eko-produkter som vi har möjlighet till.

Mål och vision

Vi arbetar utifrån en årsplan som beskriver det pedagogiska upplägget under året. Den är kopplad till läroplanen och tar avstamp i grupprocessen. Vårt mål är att alla barn hos oss ska ha en trygg och rolig vardag som består av lek, intressen, omsorg, utveckling och lärande.
Normer & värden – umgänget i gruppen
I början av terminen (augusti – oktober) fokuserar vi vuxna på att alla barn ska känna sig välkomna och trygga. Barnen bearbetar, på olika sätt, beroende på ålder, frågor kring kompisskap, identitet, känslor. Vi lär också ut konkreta sociala ”verktyg” för att stärka det sociala samspelet: Att hälsa på varandra – bekräfta varandra Turtagning – demokratiskt förhållningssätt, allas lika rätt Sätta stopp/lyssna på stopp – integritet Göra förlåt – empati
Utveckling & lärande – barns val
Varje avdelning genomför en verksamhetsplan som planeras utifrån behov i gruppen. Vi använder barnens lek, intressen och önskemål när vi kompletterar verksamhetsplanen med olika teman och projekt. Varje barn har en egen portfoliopärm där vi samlar material kring barnets lek och intressen. Det borgar för att varje barn blir bekräftat i sin lek och sina intressen. Materialet är ett utmärkt underlag för reflektion tillsammans med barnen.
Förskola & hem - tillit
Vi har ett väl utvecklat och tillitsfullt samarbete med hemmen. Förutom den dagliga kontakten och föräldrabrev, erbjuds alla vårdnadshavare utvecklingssamtal/uppföljningssamtal, gemensamt avdelningsmöte och en fikastund då och då.

Hitta hit

Uppdaterad