Illustration - barn på väg till förskola

Martingården Solbacka

Nordmarksvägen 6 C

Visa på karta

Solbacka ligger naturskönt, intill sjön Magelungen. Förskolan har idag plats för 30 barn som är fördelade över rummen i huset. Förskolan har 4 rum som kallas för ”hem rum” och cirka 7 medarbetare som alla aktivt arbetar med Waldorfpedagogiken.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Solbacka, Solrosen och Solglimten är Martingårdens tre förskolor. Till oss kommer barn vars föräldrar önskar waldorfpedagogik.

Martingårdens Waldorfförskolors grundidé är att bedriva Waldorfpedagogik, som är sprungen ur R. Steiners grundtankar om det lilla barnets egen möjlighet till eget lärande under fri lek. Genom dagsrytm skapas en trygghet för barnet. Barnet vet vad som skall ske under dagen och kan i lugn och ro hänge sig åt det som sker i stunden. Varje veckodag har sitt rytmiskt återkommande innehåll, till exempel bakning, målning, eurytmi eller bivax. Med hjälp av årstiderna följer vi års förloppet. Högtider och födelsedagar liknar ädelstenar som glimmar till och ger själen näring i vår vardag.

Leken har stort utrymme i förskolan, under den fria leken gör barnet erfarenheter som är av stor betydelse för barnets framtida möjligheter att kunna växa och lära, både för stunden och senare i livet. Leken stimulerar till barnets utveckling och kreativa lärande. Viljan handlar om utvecklandet av den egna initiativkraften, uthållighet och beslutsamhet. Viljekraften är bron som leder över till nästa sjuårsperiod och utgör underlag för barnets egen kraft, som senare skall kunna vara medskapande i framtida kunskapsprocesser.

Barnen kan börja hos oss från 1år och vara kvar tills det fyller sex år. Därefter börjar de flesta av barnen som går hos oss på Martinskolan som är en Waldorfskola F-9 och finns i Hökarängen.

Inne- och utemiljö

Fastigheten där barnen vistas i är från sekelskiftet med en naturskön trädgårdstomt. Här finns två rum för de yngsta barnen med 5–7 småbarn i vardera, och två storbarnsrum fördelade mellan ”storbarnen”. Varje barn har ett eget ”hemrum” där de äter sin mat och vilar samt leker och lär inomhus. Vi lever och lär lika mycket utomhus, i vår förtrogna närmiljö. Dags-, vecko- och årstidsrytmen för oss framåt i vår utveckling, då vi firar fester och övar oss på att samspela med varandra.

Kost och måltider

Vi lägger oss vinn om att all mat skall vara näringsriktig, vacker och vällagad. En god, härligt doftande lunch, tillagad med kärlek, kunskap och biodynamiskt eller ekologiskt odlade grönsaker är stärkande för barnet. Doften, färgen och smaken ger inspiration till sinnenas utveckling.

Vi har en köksansvarig matpedagog som lagar all maten på förskolan. Här serveras bara laktovegetarisk mat. Vi kan tillhandahålla vegankost.

Vid allergier önskas skriftligt läkarutlåtande.

Mål och vision

Vi ser varje barn som den unika lilla person som den är och som har behov av att får uppleva, att vara sedd, omtyckt, och behövd.

Hos oss övar barnen socialt samspel tillsammans med andra barn och vuxna. Vi arbetar för alla barns rätt till eget lärande, och vi vill att de skall utveckla en egen lust till sitt egna livslånga lärande.

En viktig uppgift för oss är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Genom att vi systematiskt uppföljer upp vår verksamhet, ser vi att vi når upp till målen för LpFö98 och andra statliga styrdokument.

Vi använder oss också av Waldorfförskolans kursplan: En väg till frihet, som stöd för vårt pedagogiska arbetssätt.

Vila ser vi som en förutsättning för att barnet skall orka med en lång dag på förskolan. Förskolan erbjuder en stadig ström av lärande moment under en lång arbetsdag.

Samarbetet med föräldrar är en bro mellan hem och förskola. Samarbetet är en grundförutsättning för en verksamhet som är bra för barnet, eftersom känslan av sammanhang gör tillvaron betydelsefull och motverkar stress. Vår dag-och veckorytmen ser alltid lika ut, likasom årets rytm.

Övrigt

Barnen leker utomhus både för- och eftermiddagar hela året om, samt gör en längre utflykt en dag/vecka till den sköna naturen som vi om ger oss av.

Hitta hit

Uppdaterad