Röd förskolebyggnad med trappor ner mot en park.

Månstugan, Hjulsta backar 3–5

Hjulsta backar 3-5

Visa på karta

Månstugan har 4 avdelningar för barn 1-5 år. Förskolan arbetar med ett digitaliserat lärande, går regelbundet till skogen, gör experiment och erbjuder simning i Tensta simhall. Vi arbetar även med musik, rörelse och drama.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
27 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga och välkomna i förskolan. Verksamheten skall hålla en god service och kvalitet. Det pedagogiska arbetet utgår från det kompetenta barnet. Förskolan uppmuntrar barn att känna tillit till sin egen förmåga och tar vara på barns kreativitet och nyfikenhet. Vi följer läroplan för förskolan och dokumenterar barns utveckling. Vårdnadshavare kan följa sitt barns trivsel och utveckling genom nyhetsbrev, anslagstavla och portfoliopärm. I samverkan med vårdnadshavare har vi ett föräldraråd där vi tar upp synpunkter och förslag om förskolans verksamhet

Inne- och utemiljö

Ute miljö: Möjlighet för lek, sandlådor, klätterställning, cykling och kuperad mark för motorisk träning. Odling i rabatter och odlingslådor på gården. Inne miljön: Generösa lokaler med utrymmen för musik, bygg, IKT och ateljé.

Kost och måltider

Förskolans måltider tillagas till stor del från grunden med bra råvaror.
Förskoleenheten Pusslet har aktivt valt att minska andelen tillsatser och konserveringsämnen i maten. Vi serverar inte heller livsmedel som innehåller socker. Barnens val och tema land återkommer varje månad i våra matsedlar. Måltiderna ska vara energi och näringsriktiga och uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer samt Stockholms stads riktlinjer.

Mål och vision

Alla barn och medarbetare har rätt till en så bra dag som möjligt, vilket innebär att resurserna delas rättvist. Vi använder oss av alla omsorgssituationer, rutiner i vardagen och aktiviteter för lärande och undervisning. Det viktiga är att väcka lusten för det livslånga lärandet och tron på barns egen förmåga.

Särskilt stöd och behov

Specialpedagog finns på alla förskolor och personal har vid behov stöd av psykolog.

Mer om oss

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Det är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vårdnadshavare kan följa sitt barns trivsel och utveckling genom nyhetsbrev, individuella lärloggar och grupplärloggar på Skolplattformen.

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad