Malmgårdens förskola upplyst en vinterkväll

Malmgården

Anders Reimers väg 7

Malmgården ligger i ett lugnt och naturskönt område på Reimersholme, med närhet både till Långholmen och Tantolunden. Barnens rätt till en meningsfull vardag är grunden i förskolans arbete. På Malmgården har barnen ett reellt inflytande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
47
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
49 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Malmgården har två hemvister för de yngre barnen, 1–3 år, och en hemvist för de äldre barnen, 3–5 år. Vi arbetar i mindre grupper och erbjuder barnen en rolig och utvecklande miljö för lek och lärande utifrån barnens intressen och behov.

Barnen odlar på gården

Pedagogerna inspirerar barnen och bjuder in till spännande och roliga aktiviteter och utmaningar. Vi vistas mycket utomhus på vår fina gård, där barnen inspireras till lek och rörelse. På gården finns flera odlingslådor där vi odlar blommor och grönsaker tillsammans. Barnen kan se hur det växer och får vara med och sköta om plantorna. Det skapar delaktighet och en känsla av delat ansvar för vår närmiljö.

Projektarbete

Vi arbetar med teman och projekt som kan pågå kort och lång tid. Projekten utgår från Södermalms gemensamma projektuppdrag utifrån frågan ”Hur leker och bygger vi framtidstro tillsammans?”.

Trygghet och gemenskap

Vi har ofta gemensamma aktiviteter för alla barnen på förskolan. Det kan vara rörelsevecka eller odlingsvecka exempelvis. Det är ett arbetssätt som gör att barnen lär känna alla kompisar på förskolan, de kan känna trygghet hos alla pedagoger och förskolans miljö blir tillgänglig för alla.

Inne- och utemiljö

Vi utformar den pedagogiska miljön för att barnen ska få möjlighet att befinna sig i en rolig och stimulerande miljö på förskolan varje dag.

Tack vare vår närhet till fina grönområden får barnen många spännande och roliga naturupplevelser. Vi ger dem kunskap om naturens rikedom och mångfald och skapar nyfikenhet genom att arbeta med läroplanen även utomhus.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan Lyckan. Vår kock är välutbildad och brinner för att väcka matglädje och nyfikenhet så att barnen vågar och vill upptäcka nya smaker. Doften av god mat förgyller vår förskola.

Maten lagas från grunden med minst 70 procent ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Vi erbjuder barnen en verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Vi vill att förskolan ska vara rolig, trygg och hälsosam för alla våra barn.

I samverkan med barnens vårdnadshavare är vår målsättning ett gott samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling.

Leken spelar en viktig roll i verksamheten och stimulerar barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande.

Vi skapar mindre grupper för aktiviteter och samtal och erbjuder barnen lek, utveckling och lärande utifrån deras intressen och behov.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas medvetna arbete med förskolans läroplan arbetar vi strukturerat med förskolans uppdrag. Vårdnadshavarna får kontinuerlig information om förskolans arbete via skolplattformen. Vi har en föräldraaktiv introduktion då familjen får en god inblick i vår verksamhet och möjlighet att lära känna barnen, medarbetarna och miljöerna.

Övrigt

Välkomna på visning

För visning kontakta Helena Malmström Mikhailov på telefon: 08-508 122 49 eller via e-post: helena.malmstrom.mikhailov@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Malmgården

Hitta hit

Uppdaterad