Ljusgul byggnad i två plan och stora trappor längs fasaden.

Majamyra

Torsslowsbacken 2

Förskolan Majamyra ligger nära Arkenparken, Mälaren och naturen. Vi har en stor gård med naturytor, lekredskap och en amfiteater. Förskolan har åtta avdelningar med äldre barn på övervåningen och yngre barn på nedre plan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
5,29
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Majamyra erbjuder vi en trygg och rolig verksamhet där lek, lärande och omsorg möts och där alla individer får växa utifrån sina förutsättningar. Barn utvecklas och lär sig genom lek och samspel med andra barn. Hos oss får leken stort utrymme och vi pedagoger har ett lekpedagogiskt förhållningssätt som innebär att de vuxna medvetet och aktivt stöder barnen i deras lek.

Vi har en tilltro till barns förmågor och arbetar för att främja barnens självständighet och delaktighet. Vi planerar vår verksamhet utifrån barnens intressen och behov. Det är viktigt att barnen får uttrycka sig, reflektera och bli lyssnade på så att de blir sedda och bekräftade. Det är också viktigt att barnen känner att de kan påverka sin verksamhet.

Vi erbjuder en mångsidig verksamhet så att barnen får kontakt med olika uttrycksmöjligheter inom sång, musik, rörelse, drama, skapande och användandet av digitala verktyg. Vidare arbetar vi dagligen med matematik och språk och tar tillvara på alla tillfällen att prata om antal, former, mönster och andra matematiska begrepp.

Inne- och utemiljö

Två avdelningar delar på en ingång med tillhörande stor hall med torkrum och uteskötrum. Avdelningarna blir ljusa och funktionella med ljuddämpande material samt med gemensamma skötrum.

Gården är välplanerad med både naturliga grönytor och olika lekmöjligheter. Det kommer att finnas en amfiteater för samlingar, en vattentrappa för experiment och en avskild plats för de allra yngsta barnen. Majamyra är belägen i Arkenparken i Axelsberg, ett barnvänligt område med naturen och Mälaren nära.

Kost och måltider

Förskolan har ett eget kök.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Genom att aktivt arbeta språkutvecklande ger vi barnen verktyg för att uttrycka empati och möjlighet att hantera de sociala situationerna som uppstår på förskolan, till exempel bjuda in till lek, sätta gränser och hantera konflikter. Vi ser flerspråkighet som en tillgång ibland annat det språkutvecklande arbetet. Med hjälp av lekar, samarbetsövningar och samarbete i smågrupper främjar vi gruppkänsla och det sociala samspelet.

Utevistelsen är viktig, både utifrån ett pedagogiskt och ett hälsofrämjande perspektiv. Den stimulerar till lek, rörelse, lärande och utforskande. Vi är ute minst en gång per dag och vissa avdelningar tar även med sig mat och äter utomhus.

Hos oss är barnens förskoletid ett spännande och lärorikt äventyr som ska lägga grunden till ett livslångt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter respektive förskolas förutsättningar. Kontakta förskolan för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad