Bild på en sandlåda, träd och två enplansbyggnader på förskolegården.

Lövlunda

Getfotsvägen 54

Visa på karta

Förskolan Lövlunda ingår som en av tre förskolor i Gubbängens förskolor. Den består för närvarande av 5 avdelningar fördelade i två byggnader på en stor fin gård i direkt anslutning till skogen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
66
Antal barn per årsarbetare
5,27
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Lövlunda arbetar vi mycket i smågrupper och utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Inne- och utemiljö

Vi har stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande, utforskande och rörelse. Förskolan Lövlunda har en gård för utevistelse och i anslutning till förskolan ligger skogen.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Står du redan i kön till förskolan Lövlunda eller är du intresserad av att ställa dig kön är du varmt välkommen till att delta på en av våra visningar:

  • Måndag 29/1 klockan 9.00-9.30
  • Måndag 26/2 klockan 9.00-9.30
  • Måndag25/3 klockan 9.00-9.30
  • Måndag 29/4 klockan 9.30-10.00
  • Måndag 27/5 klockan 9.30-10.00

På visningen svarar vi på dina frågor och berättar om den utbildningen som erbjuds till våra förskolebarn.

Föranmäl dig och dina frågor senast 1 vecka innan till marie.johansson@edu.stockholm.se.

Hitta hit

Uppdaterad