Linden, Per Lindeströms väg 93

Per Lindeströms väg 93

Visa på karta

Förskolan Linden ligger i Hammarbyhöjden i ett flerfamiljshus granne med Hammarbyskogen. Här skapar vi en plats där lusten till lärandet lever och där vänskap, magi och lek är en del i allt vi gör. På förskolan finns två grupper.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

På Linden tar vi barnens tankar och teorier om omvärlden på allvar och det är detta som är grunden i de projekt vi arbetar med. Alla barn på Linden ska känna att de är delaktiga.

Inne- och utemiljö

Miljön på Linden är utformad med olika platser som är tillgängliga för alla barn. Här finns tillgång till lera, sand, måleri, teckning, skrivande, bygg och konstruktion, utklädning, musik och dans. Vi arrangerar också vår utemiljö med olika platser för utforskande och lek. Skogen, som ligger runt knuten, ser vi som en viktig plats för ett lekfullt utforskande och där håller vi ofta till.

Kost och måltider

Barnen får hemlagad mat som tillagas av en kock inom enheten. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, omväxlande och av hög kvalitet. Stadsdelen har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2018 var den ekologiska konsumtionen i snitt 60 %. Mycket av det barnen odlar tas tillvara på i matlagningen.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

För oss på Linden är det av stor vikt att familjerna ska ha möjlighet att delta i vår verksamhet. För att ge familjerna en god inblick i vad som sker i verksamheten skriver vi ett veckobrev där vi beskriver vad som händer i vår verksamhet. Vi bjuder även in till olika mötestillfällen under året i form av bland annat; föräldramöten, utvecklingssamtal, familjefika, föräldrafix samt en del festligheter under året.

Övrigt

Som ny familj på förskolan introducerar vi era barn tillsammans med er. Det sker under några heldagar då ni och ert barn deltar i dagens alla aktiviteter. På så sätt vill vi att ni ska få en helhetsbild av hur ert barns dag på förskolan kommer att se ut och få en möjlighet att samtala kring vårt arbets- och förhållningssätt.

Den andra tisdagen i månaden tar vi emot besök för de som anmält intresse. Kontakta samordnaren på förskolan om ni vill besöka oss så vi kan ordna det på ett bra sätt.

Hitta hit

Uppdaterad