Gården

Lillhagens förskola

Lillhagsvägen 32

Välkomna till en liten förskola vid skogens bryn! I våra fräscha, öppna och barnanpassande lokaler har vi tre barngrupper. Våra spännande gruppnamn är inspirerade av universums ursprung vilken även reflekterar vår pedagogik som är utforskande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
47 %
Webbplats
http://www.lillhagensforskola.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en utforskande pedagogisk profil. Vi ger barnen de resurser de behöver för att lära, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Hos oss får barn lära av varandra, upptäcka, utforska och utmanas tillsammans med medforskande pedagoger i både ute och innemiljöer. “De fyra ‘U’” som är värdegrunden för vår undervisning kan förklaras via begreppen upptäcka, uppleva, utforsk” och uttrycka. 

Vi arbetar i små grupper så att barnen får så stort talutrymme som möjligt, deras delaktighet och inflytande blir större och pedagogerna har en bättre möjlighet att föra dialoger med de enskilda barnen. Vi utgår från vad barnen är nyfikna på och stöttar dem i sitt lärande och tillgodoser önskemålet med relevant material och aktiviteter. Barnens nyfikhenhet är oändlig så det skapas kontinuerliga tillfällen till lärorika och spännande projekt medan vi utgår från Lpfö18 och Barnkonventionen.

Vi har olika fokusveckor under året där hela förskolans aktiviteter följer ett tema under en vecka. Sådana veckor avslutas ofta med en gemensam aktivitet med våra vårdnadshavare.

Vi har tät samverkan med hemmen. Vi kommer alltid ihåg att barnen bara går i förskolan en gång, och vi vill att denna tid ska vara den absolut bästa möjliga tid. Genom en lugn omsorg med utbildade pedagoger vill vi bidra till att lägga grunden för barnens trygghet, välbefinnande och självkänsla. 

Inne- och utemiljö

Vår härliga ljusa förskola ligger precis vid skogen. Stora fönster vätter mot skogen eller vår gröna gård. Vår gård har frukträd, lövträd och stora buskar. Inomhus finns lärmaterialet alltid tillgängligt. Förskolans miljöer och material är åldersanpassade så att varje barn får möjligheten att prova, skapa och bygga. Vi har rum med blandat material för att ge kraft åt barnens fantasi samt olika fokusrum. Vi är ute på gården varje dag för att utforska vatten, bygga, springa, klättra, måla, läsa.

Kost och måltider

Alla måltider lagas av vår kock i förskolans kök. Största delen av råvarorna är ekologiska eller KRAV-märkta. Måltiderna är viktiga och skapar en känsla av gemenskap och matglädje. Förskoleåren är en tid då barnens matvanor grundas. Vi erbjuder en varierad och hälsosam kost. Lunchen är ett kontext-baserad lärtillfälle för barnen att lära sig om hälsosam kost, främja bra matvanor och en sund inställning till mat. I samband med mellanmål och olika firanden lagar barnen mat eller bakar. 

Mål och vision

Vår pedagogiska vision är att barnen varje dag har möjlighet till ett aktivt lärande, att utforska och lära sig genom att prova sig fram med hjälp av oss, medforskande pedagoger.

Förskolan är betydande för att utveckla sociala, språkliga och ämnesinriktade kunskaper. Samtidigt är den en härlig oas där alla barn får uppleva lek, fysisk aktivitet, vänskap, och gemenskap. Vi är flexibla och arbetar ständigt med vår lärmiljö och de vardagliga rutinerna så att de är meningsfulla för alla barn. 

Högläsning gynnar barns språkutveckling och vi läser till barnen varje dag och samtalar om boken för att göra barnen aktiva i bokläsandet. För att förstärka modersmål så använder vi appen “Polyglutt” som har fler än 2 000 böcker på både svenska och ett 60-tal andra språk. Vi får besök av sagotant och författare Ann Granberg som erbjuder mysiga sagostunder med rollfigurer och gitarr.

Vårt fokus på hållbarhet gör att vi odlar grönsaker vilket ger möjlighet till barnen att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Barnen sår frön och får sen ta hand om odlingarna, observera deras utveckling, vattna, skörda och laga mat med dem. På så sätt tar barnen ansvar över deras naturmiljö, lär sig vad en naturresurs är och upplever själva varför den är så livsviktig. 

Pedagogernas kompetens utvecklas ständigt via kurser och vidareutbildningar. Kvalitén i vårt arbete utvärderas regelbundet både individuellt och i grupp under reflektionstid, pedagogiska möten och kvalitetsdagar. 

Särskilt stöd och behov

Vi använder visuellt stöd, har tydliggörande strukturer och fokus på att alla barn har förståelse för sammanhangen. Vi använder oss av pratkartor, sociala berättelser, ritprat, bildschema och PECS. Vi har stort förråd av taktila material både för att kunna hjälpa till att öka lugn, fokus och hjälper vid sensoriska integrationssvårigheter.

I vårt sinnesrum har vi en multisensorisk miljö som ger olika sinnesstimulans. Via bildstöd och TAKK (stödjande tecken) ökar vi barnens språkliga förmåga. 

Mer om oss

Vi använder den mycket hyllade Tyra förskoleappen för en säker närvaro/frånvaro kontroll. Genom Tyra får våra vårdnadshavare insyn i deras barns förskoledag och aktiviteter genom dagliga inlägg. Vi välkomnar vårdnadshavarens kommentarer, ideér och förslag via appen Tyra men även genom vårt samråd. Ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet tycker vi ger de bästa möjligheterna för barnens utveckling och lärande.

Hitta hit

Uppdaterad