Illustration - barn påväg till förskola

Lillgårdens waldorfförskola

Broderivägen 13

Waldorfpedagogisk förskola med fokus på den fria leken. Små barngrupper, vegetarisk mat lagad från grunden, närvarande och engagerade pedagoger.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lillgården erbjuder en waldorfpedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. Barnen är indelade i fyra grupper. Två småbarnsgrupper 1-4 år med 4-5 barn i varje grupp och två storbarnsgrupper 4-6 år med tio barn i varje grupp. Grupperna samarbetar med varandra i vissa aktiviteter under dagen. Varje barngrupp har en ansvarig pedagog.

Vår syn på barn är att se dem som kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Vi sätter vuxnas förhållningssätt gentemot barn i fokus för att ge alla barn möjlighet att växa genom lärande och lek. För oss innebär det att visa respekt för alla barn och möta dem utifrån varje barns utveckling och förståelse för omvärlden. Vårt arbetssätt är waldorfpedagogik. Vi inriktar oss särskilt på att uppmuntra och utveckla den fria leken som förutsättning för att lära och utveckla, språk, fantasi och kommunikation, samt inspirera till matematiska och naturvetenskapliga erfarenheter.

Inne- och utemiljö

Lillgårdens waldorfförskola är belägen i bottenplanet i ett tidstypiskt smalhus byggt 1944, cirka fem minuters promenad från Brommaplan. Lillgården har en fin och stimulerande utemiljö med både skogsmark och en mer traditionell förskolegård. På Lillgården är barnen ute varje dag. Leksakerna på förskolan är tillverkade endast i naturmaterial.

Kost och måltider

Barnen serveras vegetarisk mat, tillagad dagligen från grunden av ekologiska och biodynamiska råvaror av vår husmor i Lillgårdens kök. Lillgården har matkompost.

Mål och vision

Lillgården strävar efter att ge alla barn möjlighet att växa genom lärande och utveckling. Detta sker inom alla läroplanens områden. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår pedagogisk fördjupning där vi bland annat arbetar med naturvetenskap och matematik i arbetslaget, temadagar med barnen i verksamheten, löpande dokumentation och utvärdering. Syftet är att på ett mer medvetet sätt integrera till exempel matematik och naturkunskap i verksamheten både utifrån målen i Lpfö och i En väg till frihet (waldorfskolans kursplan).

På Lillgården arbetar vi medvetet med både inomhus- och utomhusmiljön och barnen såväl som föräldrarna är delaktiga i detta arbete. Förskolan har en inomhusmiljö med medvetna materialval och en utomhusmiljö med kompost och odlingar.

I waldorfpedagogiken får barnen tidigt lära sig om årets rytm och årstidernas växlingar, detta uppmärksammas både i utomhusvistelsen, i sånger och verser, genom högtider och genom att maten alltid lagas med övervägande närproducerade råvaror som finns i olika tillgång under året. På så sätt blir årstidernas växlingar för barnen en sinnlig upplevelse.

Barnen upplever naturen såväl som matematiken främst genom sinnesupplevelser och lek, och samlar på så sätt på sig erfarenheter av naturvetenskap som sedan ligger till grund för de abstrakta begrepp och tankemodeller som barnen senare lär sig i skolan.

Mer om oss

I förskolan stimuleras genom lek och praktiskt arbete i samspel med naturen barnens nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten som bedrivs är traditionell waldorfpedagogik där bland annat sagor, dockspel och årstidsfester är viktiga inslag.

Hitta hit

Uppdaterad