Lilla Tensta, Hjulstastråket 10–14

Hjulstastråket 10–14

Visa på karta

Förskolan har åtta avdelningar. Närhet finns till simhall, bibliotek, tunnelbana, skolor, parklekar och naturen på Järvafältet. Varje avdelning har en inbjudande och utmanande miljö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
128
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia och deras pedagogiska filosofi. På vår förskola lyfter vi fram barnens förmågor och positiva sidor och vi främjar barnens nyfikenhet och egen lust att lära. Barnen skall känna sig trygga, välkomna och bekräftade i förskolan. Vi pedagoger inspirerar barnen till att hitta egna svar och lösningar och vi ser olikheter som en tillgång. Vi arbetar för att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat språk, får tid till lek och utforskande. För oss är det också viktigt att barnen får undersöka och utveckla sina olika uttrycksmöjligheter, tillåts vara individ i gruppen och lära sig respektera andra människor och deras olikheter.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla lärandeprocesser för barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi har pedagoger som talar flera språk och vi arbetar genomtänkt med både svenska språket och modersmålet. Barnens vårdnadshavare är delaktiga i vår verksamhet genom bland annat ett aktivt föräldraråd, föräldramöten, drop – in möten samt utvecklingssamtal.

Inne- och utemiljö

Vi har pedagogiska miljöer inomhus som har material tillgängligt för barnen och material och möbler är anpassade efter barnens ålder. Förskolan har en stor gård med egna odlingar, material för vattenlek och en del av gården är skogstomt.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch samt mellanmål varje dag. Barnen äter sina måltider i matsalar och vi har en egen kock som lagar all mat. Vi serverar dagens rätt, halal (i den mån det finns tillgängligt) samt vegetariska alternativ. Vegetarisk mat serveras 2 dagar i veckan till alla barn.

Mål och vision

Att skapa en förskola för våra barn, föräldrar och pedagoger där glädje, trygghet, lustfyllt lärande och inflytande samt delaktighet genomsyrar verksamheten och där alla barn ska ha goda möjligheter att utveckla det svenska språket och sitt modersmål med stöd av engagerade, kompetenta pedagoger. Förskolan ska ha en hållbar ekonomi, och en fungerande organisation samt erbjuda en näringsrik och hälsosam kost.

Mer om oss

Förskolan har en gemensam ateljé som används dagligen i undervisningen.

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad