Förskolemiljö med leksaker och låga möbler.

Lilla Prästkragen

Armfeltsgatan 2

Visa på karta

Lilla Prästkragen är en förskola på nedre Gärdet i centrala Stockholm. Förskolan har två avdelningar; Humlan och Fjärilen, och totalt 23 inskrivna barn. Förskolans lokaler ligger i Olaus Petrikyrkans vackra och stora lokaler som byggdes på 1950-taletFakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lilla Prästkragen är en liten förskola med två avdelningar. På Humlan går 7–8 barn med barn i åldern 1–3 år och på Fjärilen går 15–16 barn i åldrarna 3–6 år. Vi har hög personaltäthet med två legitimerade förskollärare, en montessorilärare och två barnskötare. Just nu har vi även en pedagog som resurs på deltid.

Förskolans verksamhet styrs av den nationella läroplanen för förskolan (Lpfö18) och Stockholm stads riktlinjer.

Vi vill förmedla en kunskapstillåtande och mognadsanpassad lek- och lär-atmosfär med grunden i barnens nyfikenhet och kreativitet. Vårt arbetssätt är temaorienterat utifrån läroplanens mål. Det pedagogiska arbetet på förskolan inspireras av Montessoripedagogiken. Vi har mycket montessorimaterial. Barnen ges regelbundet möjlighet att prova materialet utifrån sin lust att lära samt deras intressen och egna förmågor.

Alla områden integreras med varandra under hela dagen för att ge barnen en väl avvägd tid på förskolan präglad av glädje och nyfikenhet.

Vår kyrkliga anknytning är öppen och inkluderande. Alla, barn och vuxna oavsett livsåskådning, ska känna sig bekväma och välkomna. Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö18).

Inne- och utemiljö

Förskolans lokaler ligger under Olaus Petrikyrkan i vackra och stora lokaler som byggdes på 1950-talet. Vi har en egen gård samt nära till natur och kultur i ett bilfritt bostads- och grönområde.

Inne har vi delat upp rummen med ”rum i rummet”. Det gör vi för att skapa en lugn arbetsmiljö för barn och pedagoger. Förskolan utnyttjar varje vecka husets gymnastiksal, våra närliggande lekparker och grönområden. Odlingslådorna på gården tar vi hand om tillsammans med barnen.

Kost och måltider

Vår husmor lagar maten till förskolan, med en stor del ekologiska råvaror. Husmors kök är i samma hus som förskolan.

Mål och vision

Verksamheten på Förskolan Lilla Prästkragen styrs av den nationella läroplanen för förskolan (Lpfö18) och Stockholm stads riktlinjer.

Vi vill förmedla en kunskapstillåtande och mognadsanpassad lek- och lär-atmosfär med grunden i barnens nyfikenhet och kreativitet. Vår vision är att barnen på förskolan ska få växa och utvecklas i sin egen takt, utifrån sina förmågor. Tillsammans med engagerade pedagoger och jämnåriga kompisar. Alla barn ska ges möjlighet att få känna glädjen i att lära sig och att klara en uppgift som känts svår eller utmanande.

Hitta hit

Uppdaterad