Illustration - barn påväg till förskolan

Miro Kids Les p´tits choux

Frejgatan 81 och Frejgatan 95

Visa på karta

Vi välkomnar barn mellan 1–6 år. Vi är uppdelade på två avdelningar i en trygg, stimulerande och trivsam miljö. Förskolan har en fransk språkprofil och vi lägger fokus på sång, dans, musik, rörelse och drama.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen, Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://mirokids.se/

Tillgänglighet

  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Språkprofil

Vi har en fransk språkprofil där vi vill att varje barn ska få utveckla sina språkkunskaper i både svenska och franska samt få möjlighet att lära känna bägge kulturer. Ett flertal av våra pedagoger talar både franska och svenska vilket göra att båda språken används dagligen i olika aktiviteter.

Miro Kids profil; sång, dans, musik, rörelse och drama

Vi strävar efter att locka fram barnens kreativitet och fantasi. Barnen utmanas till att uttrycka sig i olika uttrycksformer. Skapande förmåga, förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Använda sin kropp, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

I praktiken innebär det att sång, dans, musik, rörelse och drama vävs samman och integreras med de nationella målområden, så som språk, matematik, naturvetenskap, teknik och så vidare.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger centralt invid Odenplan i Vasastan. Vår entré är belägen på Frejgatan i ett avskärmat och lugnt läge. 

Från och med vårterminen 2024 genomgår lokalerna ett omfattande stambyte och verksamheten bedrivs då i tillfälligt i Miro Kids Lindhagens lokaler.

Kost och måltider

Måltiden är en viktig del av dagen. Vår mat levereras av ˛Matomsorg AB. De använder råvaror som är godkända, nyttiga och miljösmarta och vi inspireras av mer grönt och mindre socker. Vi vet att näringsriktiga måltider ger bra förutsättningar till utveckling och lärande.

Måltiderna är en fantastisk stund för samtal, att lyssna till varandra, vänta på sin tur, bordsskick med mera och tillsammans med personalen har vi därför pedagogiska måltider som vi ser som ett viktigt lärande.

Mål och vision

Barn har ett stort behov av att bli sedda, bekräftade och lyssnade på varje dag. Vår förskola arbetar mycket med att dela in barnen i små grupper vilket gör alla barn får utrymme att synas och höras.

Pedagogerna jobbar med barnens vardagliga lärandeprocesser och arbetar för att barnen ska stimuleras och utmanas i sitt språk, sin grov- och finmotorik, sitt intresse för natur, sitt matematiska-, tekniska-, utforskande- och naturvetenskapliga tänkande och lärande samt i sina uttrycksformer som bild, sång, dans och drama. 

Dessa läroprocesser sker i förskolans pedagogiska verksamhet som tema, samlingar, utevistelse, skapande samt i den fria leken. Barnen uppmuntras till att ta hänsyn och att samarbeta men också att stärkas i sin individuella utveckling. 

Kamratskap, Talang, Ansvar, Nyfikenhet och Lustfyllt lärande är våra ledord som genomsyrar allt arbete på vår förskola. Vi har även formulerat mottot: “Alla spelar roll” som speglar våra gemensamma värderingar, vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom mellan oss kollegor.

Särskilt stöd och behov

Barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. De ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar och har möjlighet att ingå i gemensamma aktiviteter.

Mer om oss

På förskolan har vi två studios/avdelningar och plats för totalt 30 barn i åldrarna 1-5 år. Hos oss arbetar förskollärare, barnskötare och specialpedagoger inom vår profil alla talar svenska och/eller franska. 

Vill ni ställa er i kö? Information gällande besök och antagning finns på vår webbplats.

Hitta hit

Uppdaterad