Långåkerstorpet

Långåkerstorpet

Långåkerstorpet

Visa på karta

Förskolan Långåkerstorpet ingår i förskoleområde Stureby förskolor. Förskolan har två avdelningar, varav en för barn 1-3 år och en för barn 3-5 år. Förskolan ramöppettid är 6.30-1830

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
41 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar aktivt med normkritik som pedagogiskt verktyg, för att på bästa sätt verka för alla barns lika rättigheter och möjligheter. Det handlar om att uppmärksamma när vi osynliggör eller ”annorlundagör” vissa människor eller när våra förväntningar skapar begränsningar. Och att sedan agera aktivt för mångfald och lyfta fram våra nyanser och olikheter: att främja allas möjligheter att vara de unika personer de är.

Vi arbetar ständigt med att värdegrund och likabehandlingsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsarbetet innebär också att stärka barns möjligheter till delaktighet och inflytande, att praktisera demokratiska metoder och främja allas kompetenser – oavsett bakgrund, ålder, funktionalitet etc.

Vår förskolas uppgift är att i nära samarbete med hemmet främja en allsidig, social, fysisk och språklig utveckling hos varje barn. Leken är grunden för barns utveckling och lärande och är ett dominerande inslag i vår dagliga verksamhet.

Verksamheten på förskolan skall grundas och på ett utforskade och aktivt arbetssätt. Pedagogerna skall ständigt uppmuntra barnen i att till att lita på sig själva och sin egen förmåga.Inne- och utemiljö

Förskolan har en stor härlig gård som inbjuder till lek. Vi har nära till parker och skogsområden.

Kost och måltider

Kotten har catering lunch från Sandborgen.

Många av de produkterna är ekologiska och KRAV märkta produkter.

Med maten serveras både sallad och grönsaker varje dag.

Kosten är varierad och varje vecka sitter en matsedel på avdelningarna. Vi har tagit bort nästan alla produkter som innehåller mycket socker, som till exempel krämer, fruktsoppor och glass Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan.


Mål och vision

Tillsammans kan vi stärka allas möjligheter att utvecklas, som de unika personer de är.

Mer om oss

Under barnens dag på förskolan möter de flera situationer som utmanar deras eget kunnande. Vi exempelvis rutinsituationer såsom påklädning och måltider kan barnen klara en stor del själva.

Syftet är att stärka barnet genom att uppmärksamma dem på hur mycket de kan. Pedagogen finns hela tiden närvarande för barnet med positiv respons. I stället för att fokusera på prestationer försöker vi få barnet att lita på sig själv och sitt eget kunnande.

Hitta hit