Ett tryck gjord med äppelhalvor som doppats i färg.

Kungsholmen International Preschool

S:t Göransgatan 152

Visa på karta

Förskolan är en internationell förskola med barn från många olika länder och kulturer. Verksamheten består av två avdelningar indelade i fyra grupper för barn från 1 till 6 års ålder. Vår personal representerar många kulturer och talar många språk.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.kungsholmeninternationalpreschool.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola har en engelskspråkig profil och våra barn har möjlighet att lära och använda sig av både svenska och engelska. Vi arbetar efter Lpfö 98/16 och är inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken. Verksamhetens arbetssätt och förhållningssätt genomsyras av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Kungsholmen International Preschool är en plats där både barn och vuxna känner sig trygga och finner verksamheten lärorik, demokratisk och meningsfull.

Inne- och utemiljö

Vi finns på Kungsholmen, nära Hornsbergs strand. Förskolan ligger på första våningen i lägenhetsbyggnaden och har en mysig, hemtrevlig miljö. Vi har två egna lekplatser samt en omedelbar tillgång till en offentlig lekplats.

Vi jobbar mycket med att kontinuerligt förbättra vår pedagogiska miljö och skapa en välkomnande och lärorik omgivning. Vi strävar att anpassa vår miljö och material efter barnens intressen, behov och erfarenheter. Miljön ska ha en lockande och utforskande karaktär.

Kost och måltider

Kungsholmen International Preschool främjar en hälsosam livsstil. Vi har en sockerfri policy för alla måltider på vår förskola. Vi får vår mat från cateringföretaget ISS som levererar god, näringsrik och varierad mat till oss. Vi följer rekommendationerna från Livsmedelsverket (Sveriges nationella livsmedelsföretag). Dessa rekommendationer finns på Livsmedelsverket.

Mål och vision

Kungsholmen International Preschool lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi arbetar med utforskande och lär tillsammans med barnen. På vår förskola anser vi att det är av stor vikt att barnen har mycket inflytande över vår verksamhet. Därför arbetar vi med aktiviteter och projekt som är baserade på observationer av barnens intressen. Utifrån barnens intresseområden planerar vi sedan olika projekt. Projekt har inga bestämda tidsramar utan pågår så länge barnen visar intresse. Vår roll är att utmana barnen och driva projektet framåt utifrån de frågor och funderingar som dyker upp under projektens gång.

Vi experimenterar och utforskar, sjunger på gemensamma sångsamlingar, använder kroppen i dans och rörelse under "MiniRöris". Vi stärker barnens kulturella arv genom Culture Parties; vi läser sagor och sjunger på barnens modersmål.

På Kungsholmen International Preschool lägger vi stor vikt vid utevistelsen. Utomhus får vi kunskaper inom matematik, naturvetenskap, teknik och språk. Vi går också ofta på promenader eller besöker olika museer.

Hitta hit

Uppdaterad