ok

Kulingen

Talmansgränd 2

Visa på karta

Förskolan Kulingen startades 1984 i kommunalt regi. År 2000 blev det en privat förskola som nu bedrivs som personalkooperativ. Kulingen är en liten förskola med två avdelningar som ligger i ett lugnt villaområde.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi på Kulingen bedriver en verksamhet där barnens nyfikenhet och lek uppmuntras och stimuleras. Vi möter det nyfikna barnet och utifrån deras idéer hjälper vi dem med material så att de kan fördjupa sig i sitt lärande.

Barnens delaktighet är en av grundpelarna i verksamheten.

I leken utvecklar barnen social kompetens och empati, de bearbetar sina upplevelser och får en förståelse för skeenden.

Olikheter är en tillgång som skapar förståelse för omvärlden. I den dagliga verksamheten uppstår ofta situationer där barnen uppmärksammas på detta. Vi arbetar i projektform med olikheter och likheter som tema. T.ex. barn i andra länder, språk, kultur med mera. Vi uppmärksammar flickor och pojkars beteende för att motverka stereotypa könsroller.

Vi arbetar mycket med att stimulera språkutvecklingen genom rim och ramsor, berättande, sånger, sagor, och mycket dialog. Vi arbetar också med andra uttrycksformer såsom musik, rörelse, drama, bild och form. Matematik, teknik och natur är andra delar i verksamheten som är viktiga.

Vi uppmärksammar våra helger och följer de traditioner som ingår i vår kultur. Teater och museibesök ingår i arbetet, ofta i anknytning till de projekt vi håller på med.

Varje dag erbjuds uteaktiviteter av olika slag. Vi går ofta till skogen, vi leker på vår gård och i parker. Naturen och miljön uppmärksammas och bearbetas i större eller mindre projekt.

Inne- och utemiljö

Lokalerna är en tidstypisk förskola från 80-talet med två avdelningar och eget kök. Innemiljö är föränderlig och anpassas efter barnens behov och intressen. Barnen är med i förändringsprocessen och utformandet av innemiljön.

Vår gård är stor och spännande att leka på. Det finns både gräs, asfalt, träd och buskage. En asfalterad väg går runt huset där barnen cyklar och leker.

Mitt på gården finns en klätterställning med koja och rutschbana. Två lekstugor och en stor sandlåda finns det också.

Kost och måltider

I köket arbetar Lena P som även jobbar vissa timmar på Humlan. Maten som serveras lagas här på Kulingen och dofterna avslöjar ofta vad som kommer att stå på bordet till lunch.

Måltiderna är en viktig del av dagen, ett naturligt tillfälle för kommunikation och lärande. Barnen tar själva sin mat och tränar på att hälla och skära. Vid speciella tillfällen är barnen med och bakar eller lagar mat.

Mål och vision

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust, samt förmåga att leka och lära." Lpfö 98

Den fria leken har en stor plats i vår verksamhet, där barnen lär sig nya saker, bearbetar känslor och upplevelser, tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken kommer även delar som matematik, kommunikation, språk, motorik, fantasi och kreativitet.

Vi arbetar utifrån Läroplanens mål som vi uppnår genom systematiskt kvalitetsarbete. Vi använder oss av Lotusdiagram i vår planering för att planera verksamheten och nå målen.

Hitta hit

Uppdaterad