Barnen leker Följa John framför förskolan med en pedagog.

Kuddby

Kuddbygränd 22

På vår förskola prioriteras en lekfull och allsidig verksamhet som ger många möjligheter till lärande. Vi gör ofta utflykter utanför Rinkeby för att barnen ska få en känsla av att hela Stockholm är deras.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
4,3
Andel med förskollärarexamen
42 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barns egna initiativ

På våra förskolor arbetar engagerade pedagoger. Vi tycker att barnen ska ha inflytande över sin vardag i förskolan. De uppmuntras att ta egna initiativ i sin lek och sitt utforskande. Det stärker deras självkänsla och tro på den egna förmågan.

En förutsättning är lyhörda pedagoger som kan lyssna och tolka barnens signaler. Våra pedagoger ser barnens intresseområden och spinner vidare på dessa. Vi lägger stor vikt att använda språket i alla sammanhang och ser språket som den röda tråden i vardagen.

Inne- och utemiljö

Avdelningar för stora och små

Förskolan Kuddby har två avdelningar med egen gård. Barnen är uppdelade på en småbarnsavdelning en storbarnsavdelning. Småbarnsavdelningen har cirka 14 barn i åldern 1–3 år. Storbarnsavdelningen har cirka 18 barn i åldern 3–5 år.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Förskolan har eget kök. Vi serverar alternativ mat till barn som behöver det, som till exempel halalslaktat kött. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologisk samt vegetarisk mat.

Mål och vision

Alla barn ska känna sig viktiga

Alla som kommer in i vår förskola, små som stora, ska känna att de är viktiga personer. Vi arbetar för att grundlägga demokratiska värderingar, förmedla tilltro till framtiden och vårt mångkulturella samhälle. Det viktigaste för oss är att barnen mår bra, känner trygghet och lär sig ta hänsyn till andra människor.

Mångfald en tillgång

Förskolans pedagoger är viktiga som förebilder. Blandningen av kulturer och språk bland barn och pedagoger ser vi som en tillgång för att barnen ska utveckla respekt för olikheter och förstå allas lika värde.

I vår förskola vill vi att barnen trivs och har roligt. Det gemensamma språket är svenska. Vi samarbetar med föräldrarna för att barnet ska utveckla sina modersmål. Vi använder språket i alla sammanhang och ser det som den röda tråden i vardagen.

Samarbete med föräldrar

Pedagogerna arbetar tillsammans med föräldrarna för att barnen ska utvecklas till harmoniska och kreativa människor. Vi arbetar mycket med pedagogisk dokumentation för att kunna visa och berätta om barnets tid i vår förskola. Detta ökar föräldrarnas insyn och möjligheter att påverka.

Hitta hit

Uppdaterad