Gård med rutschkana och sandlåda.

Kryssningen

Kryssargatan 7

Visa på karta

Förskolan Kryssningen har tillgång till en lugn och skyddad innergård med utsikt över Hammarby kanal. Vi utforskar vårt närområde och lär om natur och kultur tillsammans. Barnen utmanas i både skog och lekparker.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Kryssningen kommer ditt barn att utvecklas, upptäcka och träffa nya vänner. Barnens lust, nyfikenhet och kreativitet ligger till grund för vår planering och leken får ta stor plats. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Projektarbete

Vi arbetar utifrån det gemensamma temat Hållbar framtid, där barn och pedagoger möts, leker, lär och utforskar tillsammans. Språk, matematik, naturvetenskap och teknik ingår i alla projekt och barnen uppmuntras att undersöka och fördjupa sitt lärande.

Olika uttrycksformer

Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans är en naturlig del av barnens utforskande. Leken har en central plats och barnen får tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Digitala verktyg

Vi arbetar med digitala verktyg där det är lämpligt för att bredda och fördjupa utforskande, kommunikation, skapande och lek. Det är inte en stillasittande aktivitet vid en skärm, utan sker i rörelse och interaktion med andra. Digitala verktyg används till skapande, berättande, programmering och till att ge barnen upplevelser som de annars inte hade kunnat få. Barnen får lära sig om källkritik och att ifrågasätta det de möter – både digitalt och i verkliga livet.

Dokumentation

Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras. Som vårdnadshavare kan du följa planering och dokumentation i vår gemensamma lärplattform Skolplattformen.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar i tre grupper, en med yngre barn och två med äldre barn. Innemiljön består av flera rum med gott ljusinsläpp och vi kan se båtarna flyta förbi i kanalen.

Miljöerna återspeglar vårt projekterande arbete genom tillgänglighet, variation och flera uttrycksformer och mötesplatser både inne och ute. Vi har tillgång till en innergård och vi går ofta på upptäcktsfärd i vårt närområde, där vi upplever kultur och natur.

Kost och måltider

Kryssningen har en egen kock som lagar mat från grunden och vi har en hög andel ekologiska varor. Vi vill bidra till goda och hälsosamma vanor hos barnen. Under måltiden har vi fokus på social samvaro och samtal i mindre grupper och att i lugn och ro njuta av maten.

Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt, där barnen på ett positivt vis uppmuntras att äta och smaka. Barnen får möjlighet att successivt och utifrån sina förutsättningar bli alltmer självständiga i matsituationen.

Mål och vision

Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp och utifrån sin individuella förmåga. Undervisningen kan vara både spontan och planerad. Vi erbjuder en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolläraren leder systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen vidare i deras utforskande.

Lek och estetiska uttryckssätt är självklara verktyg i undervisningen. På våra förskolor ska miljöerna signalera ett välkomnande, inkluderande och inspirerande förhållningssätt, där alla barn får komma till sin rätt och alla barns röster blir hörda. Barnen ska varje dag vara en kunskap, lärdom eller erfarenhet rikare när de går hem. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolans uppdrag ingår att skapa en nära och förtroendefull samverkan med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka förskolans utbildning. Vi välkomnar dialog och vill att vårdnadshavare ska förstå utbildningens mål och innehåll och genom det också förstå i vilka frågor som det finns möjlighet för dem till delaktighet och inflytande.

Goda pedagoger är helt avgörande för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och ha tillit till förskolan. Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats, där barnskötare och förskollärare trivs och bidrar till att utveckla utbildningen tillsammans med kollegor, ledning, barn och vårdnadshavare.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Övrigt

Välkomna på visning

  • Fredag 26 januari klockan 09.30
  • Fredag 23 februari klockan 09.30
  • Fredag 22 mars klockan 09.30
  • Fredag 26 april klockan 09.30
  • Fredag 24 maj klockan 09.30

Föranmälan till:

Petra Rosenlind
E-post: petra.rosenlind@edu.stockholm.se

Digital visning

Digital visning av förskolan Kryssningen

Delaktighet

Vi är måna om att ha god kontakt med familjerna och det finns flera möjligheter att vara delaktiga i förskolan. Det viktigaste mötet är den dagliga kontakten. Vi bjuder även in till bland annat föräldramöten, utvecklingssamtal och öppet hus. Kommunikation sker också digitalt via Skolplattformen.

Hitta hit

Uppdaterad