Skapande verksamhet på förskolan Kryssningen

Kryssningen

Kryssargatan 7

Visa på karta

Vi skapar hög kvalitet på våra förskolor utifrån devisen Tydligt, Tillåtande, Tillgängligt, Likvärdighet, Lust och Lärande. Från och med den 19 augusti 2019 är Pernilla Grundström biträdande förskolechef.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
44 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Kryssningen ingår i Hammarby Sjöstads förskolor.

Vi vill inte att det ska vara ett lotteri i valet av förskola. Alla våra förskolor ska stå för en god grundkvalitet.

Vi strävar efter att våra barn ska få möjlighet att lära i mindre grupper och har därför valt att organisera oss i basgrupper. Basgrupperna består av 10-15 barn utifrån gruppens ålder och sammansättning.

Basgrupperna utgör den kontinuitet som barnen leker och lär. I den har barnen en tillhörighet och ges möjlighet att lära och utvecklas. Förskolan Kryssningen består av 4 basgrupper.

Inne- och utemiljö

Våra barn möter en miljö som utgår från ett "verkstadstänk". En miljö för barnen där allt material är tydligt presenterat, tillgängligt för barnen att själva kunna göra aktiva val och där materialet användas utifrån barnens tankar/önskemål.

Inomhus har vi fem verkstäder: skapandeverkstad, naturvetenskap och teknikverkstad, matematikverkstad, språk- och kommunikationsverkstad, rollek och drama verkstad.

Vår uteverkstad består av parklek, besök i skogen samt dialog med kultur i närmiljön.

Kost och måltider

Vi ser barnens måltider som en viktig pedagogisk aktivitet. Här får vi möjlighet att samtala i liten grupp, skapa gemenskap och relationer samt tillfällen till olika smakupplevelser.

Måltiden skall vara en trevlig stund.

Vi lägger stor vikt vid att servera ekologiska produkter och näringsriktning kost som passar växande barn. Maten vi får lagas på förskolan.

Mål och vision

Vi arbetar med att få en miljö och ett material samt pedagoger som omfattas av ett förhållningssätt där Tydlig, Tillåtande, Tillgänglig står i fokus.

Vi vill att samtliga barn skall erbjudas en verksamhet med Likvärdig kvalitet.

Barnen ska ges möjligheter att Lära på ett Lustfyllt sätt utifrån mognad och intressen. Vi arbetar mycket med dessa begrepp och vår värdegrund är baserad på dessa.

Mer om oss

Föräldrarnas engagemang och intresse för verksamheten möter vi bland annat med vår veckovisa synpunktshantering där vi snabbt kan möta alla frågor. Stora som små. Vårdnadshavarens dialog med ledningen och pedagoger är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Övrigt

Funderar du på att ställa dig i kön eller har du frågor kring verksamheten är du välkommen till öppna visningar. Ingen föranmälan krävs.

27/9 kl. 9.15

25/10 kl. 9.15

29/11 kl. 9.15


Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad