Kroppås

S:t Mickelsgatan 122

Kroppås ligger på Kroppåsberget nära Mälarhöjdens skola. Våra lokaler är inbjudande och inspirerande och ute finns naturtomt, konstgräs, lekstugor, rutschkanor och sandlådor. Vi har en grupp för yngre barn och två grupper för äldre barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,63
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Kroppås förskola arbetar efter en verksamhetsplan som grundar sig på Läroplan för förskolan och kommunalfullmäktiges mål för innevarande år.

Med barnen i fokus erbjuder vi en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Tillsammans med medvetna pedagoger vill vi att barnens dagar ska vara en positiv, rolig och lärorik upplevelse, där varje barn ska känna sig sedd och uppskattad! Utifrån barnens egna förutsättningar och behov ger vi dem utmaningar som stimulerar lusten till lärande.

Vi har en helhetssyn som utgår från att verksamhetens innehåll och utformandet av miljön präglas av barnens intressen och delaktighet. Ett ömsesidigt samarbete mellan föräldrar och pedagoger är en förutsättning för att barnet skall utvecklas på ett positivt och stimulerande sätt.

När ni har fått plats hos oss inleds barnets förskoletid med en inskolning där du som vårdnadshavare är aktiv. Det innebär att du är tillsammans med ditt barn de första dagarna och deltar aktivt i förskolans alla moment. Detta ger en bra start på ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet och är en möjlighet för dig som vårdnadshavare att få insyn i och förståelse för vår verksamhet.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger högt bland villorna på Kroppåsberget, nära Mälarhöjdens skola. Våra inomhuslokaler är inbjudande och inspirerande. På gården finns såväl naturtomt som konstgräs att leka på. Här finns lekstugor, rutschkanor och sandlådor.

Kost och måltider

Vår kock serverar god, näringsriktigt mat. Förskolan är KRAV-certifierad vilket innebär att viss mängd av livsmedlen som köps in och serveras är ekologiska. Vi har ett genomsnitt på 53 procent ekologiska varor.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter respektive förskolas förutsättningar. Ring 08-508 23 293 för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad