Förskolan Kottens entré och del av gård.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan

Kotten

Sågverksgatan 93-95

Välkommen till Kotten och Stureby förskolor! Kotten ingår i förskoleområdet Stureby förskolor. Kotten består av två avdelningar; en för yngre barn och en för äldre barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
28
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med att värdegrund och barnkonventionen ska genomsyra hela verksamheten. Vår förskolas uppgift är att i nära samarbete med hemmet främja en allsidig, social, fysisk och språklig utveckling hos varje barn. Leken är grunden för barns utveckling och lärande och är ett naturligt inslag i vår dagliga verksamhet.

Normkritiska perspektiv i förskolan främjar allas kreativitet, nyfikenhet, lärande och stärker vår gemenskap!

Inne- och utemiljö

Vi skapar en utmanande utemiljö på våra gårdar som ska bjuda in till lek och rörelse. Vi ser också pedagogens roll som viktig i form av förebild i lek och rörelse ute. Projekt och verksamhet skall styras utifrån barnens intresse.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 50 procent KRAV- och ekologiskt godkända råvaror i förskolan.

Våra kockar följer en åttaveckors matsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln närings beräknas och mängd beräknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver och det ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Tillsammans kan vi stärka allas möjligheter att utvecklas, som de unika personer de är.

Mer om oss

Flerstämmig undervisning

Stadsdelens förskolor deltar i ett forskningsprogram, flerstämmig undervisning, tillsammans med Malmö högskola och andra kommuner i Sverige. Forskningsprojektet handlar om undervisning i förskolan, och hur vi kan synliggöra undervisningen i förskolan.

Övrigt

Under barnens dag på förskolan möter de flera situationer som utmanar deras eget lärande. Vi exempelvis rutinsituationer såsom påklädning och måltider kan barnen klara en stor del själva. Syftet är att stärka barnen genom att uppmärksamma dem på hur mycket de kan.

Pedagogen finns hela tiden närvarande för barnet med positiv respons. I stället för att fokusera på prestationer försöker vi få barnet att lita på sig själv och sitt eget kunnande.

Stureby förskolor ska bedriva en likvärdig pedagogisk verksamhet med hög kvalitet som ska utveckla varje barn på den nivå de befinner sig. Vi ska följa de lagar, föreskrifter, förordningar och styrdokument som gäller för förskolan. Vi ska ge barnen god omsorg med trygghet och närhet och förutsättningar där varje enskilt barn får möjlighet till att utvecklas.

Visningsdagar

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan

Hitta hit

Uppdaterad