Kompassbacken, Kompassbacken 7

Kompassbacken 7

Visa på karta

Kompassbacken är belägen i ett villaområde i Sundby i Spånga. Upptagningsområdet är Sundby-Flysta. Vi har en stor skogstomt med möjligheter till lek och lärande och närhet till skog och grönområden. Förskolan har två avdelningar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra pedagoger är medforskande och nyfikna på barns lärprocesser och använder verktyget pedagogisk dokumentation för att synliggöra dessa. Vi vill ge en grundläggande förståelse för en hållbar utveckling och framtid. Vi arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt, med barnens erfarenheter, frågeställningar, tankar och hypoteser som utgångspunkt.

Vi ser samverkan med föräldrar som en väsentlig förutsättning för att kunna uppnå goda resultat i vårt arbete och i samarbete med föräldrar följer vi barnens processutveckling. Barnens familjer är viktiga och vi arbetar gemensamt omkring barnens lärande och utveckling. Ett gott bemötande till vårdnadshavare, där alla hanteras med respekt.

Vi arbetar för att göra skillnad för människan i vardagen i enlighet med vår stadsdels framtagna vision.

Inne- och utemiljö

Våra förskolor erbjuder en pedagogisk miljö både inomhus och i uterummet och en verksamhet fylld av kreativitet, utmaningar, stimulans och glädje.

Kost och måltider

Våra kockar serverar olika sorters grönsaker och mat beroende på årstid. Vi arbetar för att minimera intaget av socker, salt och mättat fett. Måltiderna är näringsriktigt och ekologiskt sammansatta. Måltiderna ska serveras under regelbundna, trivsamma och lugna förhållanden. Alla förskolor i Sundby Bromsten arbetar utifrån en gemensam matsedel som är framtagen av kockar och dietist. Livsmedelsverket och Stockholm stad ger styrsignaler till verksamheten.

Mål och vision

Tillsammans vill vi skapa en förskola där miljön är välkomnande och lärorik, där alla ges och upplever trygghet. Vi har ett förhållningssätt där hänsyn och respekt råder. Goda relationer ska vårdas och utvecklas samt att vi månar om allas självkänsla

Vi vill skapa delaktighet där alla har ett betydelsefullt värde och betraktas med respekt, stor som liten. Det ska finnas möjlighet att påverka och utveckla sitt arbete. ”Jag är jag och jag duger som jag är”.

Mer om oss

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad