Illustration - barn påväg till förskola

Kista Playschool

Själlandsgatan 148

Kista Playschool är tvåspråkiga förskolan (engelska-svenska) som ligger nära tunnelbanan och naturen. Förskolan är privat regi.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
100 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Alla barn har rätt till en god pedagogisk verksamhet och utveckling är ett prioriterat utvecklingsområde för Kista Playschool. Vi arbetar med att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och en pedagogisk grundsyn inspireras av Reggio Emilia.På Kista Playschool hålls de grundläggande demokratiska värderingarna och respekten för de mänskliga rättigheterna levande i arbetet med barnen och relationerna med föräldrarna.

Vår vision: Att tillsammans med barnen skapa en tilltro till nutidens och framtidens möjligheter, det mångkulturella samhället och sin roll i det. Förskolans miljö är en plattform av öppenhet och respekt.

Genom Trygghet, Empati, Allas lika värde, Livslångt lärande och lek och glädje strävar vi efter vårt mål.

Inne- och utemiljö

Vår inne miljö utmanar och inbjuder lek och lärande. Vi har en ljus och bra ljudisolerade lokal och en nybyggd ventilation system. Vi formar förskolans miljö efter vårt pedagogiska arbete.

Vi ser till att det är anpassad för alla barn. Lärandet sker i samspel med miljön,andra barn, pedagoger med mera.

Vi ger barnen möjligheter att pröva, experimentera, forska, leka, möblera om och sätta i gång fantasin. Miljön omorganiserar vi efter barns behov tillsammans med barnen, ålder och barnens önskemål.

Kost och måltider

Matstunder är en del av det pedagogiska arbetet, vi har pedagogiska måltider. Vi serverar vällagad och näringsriktig mat för att skapa goda matvanor. För hållbara på sikt både för hälsa och miljö lagar två kökspersonal all mat från grunden. Ofta är råvarorna kravmärkta och ekologiska. Vi använder inte genmanipulerad varor. Vi gör våra matlistor efter föräldrarnas kultur och önskemål. Vi äter frukost, lunch, mellanmål och två gånger. Fruktstund under dagen.

Mål och vision

Kista Playschool vill erbjuda barnen och vuxna dialog, samtal och delaktighet. Förskolans miljö ska vara en del av mångkulturellt samhälle.Alla barn genom förskolans verksamhet ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

På Kista Playschool har vi en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden.

Vår verksamhetens styrdokument är:

  • FN Barnkonvention
  • Skollagen
  • Diskriminerings lagen
  • Förskolans Likabehandlingsplan
  • Lpfö 98 rev.2016
  • Förskolans egen Verksamhetsplan

Alla föräldrar inom förskolan har möjlighet till insyn och inflytande över sitt barns utveckling.

Särskilt stöd och behov

Vi serverar kost efter föräldrarnas önskemål och barnens behov. Vid behov om särskild stöd anställer vi alltid resurs.

Mer om oss

Vi profilerar oss med Språk. Engelska och svenska är levande språk i förskolan. Vi har två engelsktalande och två svensk talande pedagoger. Vi har hemspråk stöd efter behov. Vi firar svenska högtider och högtiderna som barnen har. När vi har terminsavslutningar sjunger barnen svenska, engelska och hemspråken. Vi köper barnböcker med olika språk.

Övrigt

Personalen lär sig alltid några ord med barnets språk och använder dem. Då vet barnen att deras hemspråk är värdefullt, något som alla försöker prata och är tillåtet i det lilla samhälle som förskolan.

Vi har stationer för naturvetenskap/matte, samling och läshörna, hemvrå där alla åldrar leker tillsammans. Rörelserummet ger möjlighet för dans, musik, rörelse, rytmik, drama med mera. Vi har skyddsrond, brandskyddsrond, rutin kontroll för psykosocial arbetsmiljö. Förskolan har en stor gård. Den naturliga miljön så som backar, stenar, träd, gräs och konstgjorda sandlådor, sittplatser, möjlighet till cykla och rutschkana, klätterställe, som utmanar och ger möjlighet att träna grovmotorik, finmotorik. Vi har möjlighet att odla och plantera.

Hitta hit

Uppdaterad