Illustration - barn på väg till förskola

Kista International Preschool

Isafjordsgatan 30A

Visa på karta

Kista International Preschool är en enskilt driven internationell förskola. Vi ombesörjer utbildning för barn i åldrarna 1-5 år. Småbarns avdelningen för barn 1-3 år samt förskoleavdelningen för barn 4-5 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.kistainternationalpreschool.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Kista International Preschool är inspirerad av Reggio Emilia filosofin. Det pedagogiska tillvägagångsättet bygger på att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Att växa, lära och att vara nyfiken - det kompetenta barnet. Filosofin baserad på djup respekt för barnens rättigheter och potential.

Förskolan har en svensk-engelskspråkig profil. Engelskan är vårt kommunikationsmedel men vi ser också till att barnen får möjlighet att utveckla det svenska språket och sina respektive modersmål genom att använda litteratur, designade utbildningsaktiviteter, kreativa lekar, sång och musik, teater, evenemang, och i den dagliga verksamheten. Alla aktiviteter sker i en multikulturell anda genom lek. Vi följer till fullo intentionerna i Lpfö 98/16 som avser att tillgodose behoven hos barn med andra modersmål en svenska.

Inne- och utemiljö

Kista International preschool har två egna gårdar, en "egen skog" och en lugn gångväg bakom förskolan som leder till den stora parkleken.

Kista International preschool har moderna, öppna fina lokaler som är anpassade för barnen. Vi har ett eget bibliotek och ett låtsasrum där barnen kan klä upp sig som prinsessa, pirat med mera, laga mat och diska i köket, bygga med byggmaterial. Vi har även ett stort rum för konst och hantverksaktiviteter.

Kost och måltider

Vi har pedagogiska måltider sin ger många möjligheter till lärande. Den innebär träning i kontakt , samvaro, hänsynstagande, koncentration, uppmärksamhet, övning i finmotorik , koordination av rörelser, samordning av syn och motorik samt hörsel och motorik. Tanken med lärandet vid den pedagogiska måltiden är att barnen ska utveckla ansvarstagande och stärka självförtroendet.

Vi anlitar ett cateringföretag for vara måltider. http://matproduktion.se

Mål och vision

Förskolan Kista International Pre-school lägger grunder for ett livslångts lärande. Här möts barn från många olika kulturer och detta är något som vi ser som en tillgång på var förskola. Verksamheten är, som uttryckt i Lpfö 98/16, rolig, trygg, utforskande, undersökande och lärorik i den mångkulturella miljö vi har. På vår förskola anser vi att leken ar viktig. I leken kan barnen bearbeta upplevelser och göra vardagen begriplig. Förskolans verksamhet hämtar inspiration från Reggio Emilia filosofin. Verksamheten präglas av omsorg for och av individen, öppenhet och respekt for skillnader i människors uppfattningar och levnadsvillkor. Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov.

På Kista International Pre-school ska alla bemötas med respekt och detta är något som vi ser som oerhört viktigt. Alla som vistas på förskolan ska kanna sig sedda, hörda och respekterade. Vår ambition är att fortsatta utveckla en tvåspråkig verksamhet utifrån gällande styrdokument och bestämmelser och således åtar vi oss att sträva mot de mål som presenteras i denna verksamhetsplan.

Hitta hit

Uppdaterad