Förskolebarn som leker i skogen.

Keruben & Kompani

De Geersgatan 10

Visa på karta

Vi är övertygade om att med trygga barn skapas de bästa förutsättningarna för all utveckling. Vi vill med ett lustfyllt lärande, respekt och ödmjukhet ge våra förskolebarn allra bästa förskoleperiod.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
60 %
Webbplats
https://www.keruben.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Huvudman för förskolan är Föräldrakooperativet Keruben & Kompani ek. förening. Vår ljusa och fantastiska förskola ligger alldeles intill grönområden som Tessinparken och Gärdet. Vår barngrupp om 24 barn indelas i mindre grupper varje dag. Vi jobbar efter en traditionell förskolepedagogik som grundar sig på förskolans läroplan. Vi har även inspirerats och plockat guldkornen från andra pedagogiska inriktningar.

Stor del av vår verksamhet förläggs utomhus, vi lämnar förskolans gård varje morgon för att nyttja närliggande parker och skog. Att få undervisa utomhus utvecklar barnens motorik, hälsan främjas och förståelsen ökar för hur människor och natur påverkar varandra. Med stor omtanke och mycket värme skapar vi en trygghet som är grundläggande för barnens utveckling. Det är vi pedagoger som lägger grunden till ett livslångt lärande. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg.

Vi strävar efter att främja leken och kreativiteten samt stärka barnens intresse för att lära och erövra nya färdigheter. Det gör vi genom att skapa en rolig och lustfylld verksamhet där barnen har inflytande. Vårt mål är att ge barnen bästa möjliga förskoletid, med respekt, glädje och stor ödmjukhet.

Inne- och utemiljö

1990 öppnade förskolan Keruben och 2010 flyttade vi till De Geersgatan med parken precis utanför. Många stora fönster ger ett stort ljusinsläpp hela dagarna. Lokalen består av ett stort lekrum med avskärmande ytor där barnen kan leka. Ytterligare finns tre rum som används till ateljé, bygg och konstruktion och sagorum.

Vi har arbetat mycket med att sänka ljudnivån genom särskilt ljuddämpande möbler, ljuddämpande skärmar som delar av, stora mattor, ljudplattor i tak, ”tysta lekar” och textilier.

Kost och måltider

På Keruben får barnen äta bra, varierad och barnvänlig kost. Lunchmaten levereras till förskolan från RR matproduktion. Vid eventuella allergier och specialdieter erbjuds den kost som krävs. Då barnen går på utflykt och är borta från förskolan hela dagen tar vi med matsäck. Förutom lunch får barnen äta obegränsad mängd frukt under fruktstunden på förmiddagen och mellanmål serveras på eftermiddagen.

När ett barn fyller år firas det med goda smörgåsar som barnet är med och färdigställer.

Mål och vision

Vår strävan är att alla barn ska få en trygg och kärleksfull omsorg för att i framtiden kunna fungera i ett sunt samhälle, där varje individ är viktig och behövs. Förskolan vill med denna grundsyn, i samarbete med pedagoger och föräldrar och inom givna ramar för verksamheten ge barnen bästa möjliga förskoleår.

Vi utvärderar verksamheten kontinuerligt varje vecka och förändrar vårt arbetssätt efter hur barngruppen utvecklas. Det pågår ett väl fungerande dagligt samarbete med föräldrar muntligt om deras barns utveckling. Vi använder oss även av ett slutet Instagramkonto där vi lägger upp foton på vad barnen gör och ibland visas det korta videoklipp.

Vi har skolförberedande verksamhet för femåringarna i ett nätverk med tre andra förskolor en gång/vecka. Där arbetar vi med de natur-orienterade ämnena och olika teman.

Vi arbetar med barnens språkutveckling med rim och ramsor, mycket sång, små presentationer som barnen får framföra och många samtal i olika situationer.

Vi planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten för att se våra kommande utvecklingsmål. Vi reflekterar tillsammans över dokumentationen som görs för att diskutera barnets lärande och utveckling.

Matematik inryms i alla teman och ibland fokuserar vi på matematik i vår skogsgrupp eller på samlingen.

Vi erbjuder utvecklingssamtal varje termin samt föräldramöte då höstterminen börjar.

Vi deltar i stadsdelens nätverk ”samarbete förskola-skola” och gör skolbesök med kommande skolbarn.

Mer om oss

Vår personalstyrka genomgår HLR utbildning vartannat år, förutom föreläsningarna som kan vara av intresse för vår verksamhet. Vi tar också del av aktuell studielitteratur när vi behöver uppdatera oss, följer nya forskningsrön och skolverkets rapporter. Arbetet i förskolan är i ständig förändring och vi behöver följa med i den utvecklingen för att kunna möta barn och föräldrar av idag.

Övrigt

Vår förskola förlägger undervisning med barnen utomhus till stor del oavsett väder och årstid. I skogen skapas en harmoni och ett lugn i barngruppen som inbjuder till härligt samspel och många upptäcktsfärder på barnens villkor.

Hitta hit

Uppdaterad