Barn som ritar och målar

Kåxis förskola

Kocksgatan 18

Tillsammans erbjuder vi 15 barn i åldrarna 1-5 år ett kreativt utvecklingsklimat i en trygg och familjär miljö. Vi trivs, lär av varandra, skrattar och utvecklas tillsammans!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
15
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://kaxis.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Delaktighet, vänskap, skaparglädje

På Kåxis ska barn, föräldrar och personal känna sig sedda, respekterade och trygga. Tillsammans skapar vi en inspirerande pedagogisk miljö som inbjuder till lek, utforskande, skapande och livslångt lärande.

Inspiration och kreativitet.

Barnens skapande är en viktig del av vår verksamhet. Det sker bland annat genom dramalek, rytmik och musik samt i arbetet i vår ateljé på gården (med braskamin!).

Meningsfullt sammanhang.

Våra barn får lära sig umgås i åldersblandad grupp och respektera varandra. På så sätt får de också tillgång till många olika erfarenheter, uttryckssätt och ”språk”.

Normkritiskt och genusmedvetet.

Vi värnar om ett inkluderande öppet klimat som utgår från ett normkritiskt förhållningssätt och synen på alla människors lika värde.

Gruppkänsla och empati.

Hos oss får barn i olika åldrar insikt om varandras behov på ett naturligt sätt. De äldre blir stolta och goda förebilder för de yngre. Genom 5-års klubben samarbetar vi med andra kooperativ.

Inne- och utemiljö

Kåxis ligger på söder, i hörnet Kocksgatan och Östgötagatan. Våra lokaler är hemtrevliga och funktionella med många spännande vinklar och vrår.

För barnen är gården däremot en magisk hemlig plats där man leker, cyklar, odlar, “fiskar” med mera.

Här finns också vårt ateljéhus där barnen skapar stor konst.

Kost och måltider

Kåxis kök är en viktig samlingsplats för våra barn. Här lagar vår egen kock mat från grunden varje dag. Vi samlas kring hållbara, näringsrika och lustfyllda måltider. Samtidigt som vi njuter av mat från olika delar av världen väcks barnens nyfikenhet kring råvaror, ekologisk odling, matematik och språk.

Menyn är vegetarisk med inslag av fisk cirka en gång per vecka. Vi samlas också i köket för att pyssla och experimentera.

Mål och vision

Barn är rika på tankar, erfarenheter och kunskap. De har många olika förmågor och en vilja att lära och utvecklas

Vi är måna om att ta tillvara barnens funderingar och erfarenheter. Vi lyssnar och reflekterar tillsammans.

Vi lägger stor vikt vid skapande arbete. Det ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga, och många olika ”språk” och uttryckssätt.

Vi har ett utforskande och undersökande förhållningssätt som uppmuntrar barnens naturliga nyfikenhet och lust att söka kunskap.

Vi tycker det är viktigt att barnen får prova själva i olika situationer, växa och lära av sina erfarenheter.

Vi ser barngruppen som en stor pedagogisk resurs. Vi tar ansvar för varandra och strävar efter ett tillåtande klimat där vi hjälper varandra och utvecklar vår empatiska förmåga.

Vi dokumenterar kontinuerligt barnens arbete. Både i individuella pärmar som barnen får med sig när de slutar såsom kontinuerligt på olika platser i lokalen. Det ger barnen möjlighet att reflektera kring sina upplevelser och föräldrarna ökad inblick i förskolans vardag. Samtidigt får pedagogerna aktuell information om hur barnen tänker och underlag för att utveckla förskolans arbetssätt. Vi planerar, utvecklar och utvärderar ständigt vår verksamhet och strävar efter att skapa en trivsam, utvecklande och trygg plats för alla.

Mer om oss

Verksamheten startade 1989. Kåxis förskola är ett föräldrakooperativ på Södermalm. Här arbetar tre pedagoger och en kock.

Hitta hit

Uppdaterad