Utemiljö med lekplats

Kata Dalström

Kata Dalströms gata 23

Visa på karta

Kata Dalström ligger nära tunnelbana, grönområden och parker, vilket ger goda möjligheter till uteverksamhet. Förskolan består av 6 grupper. I arbetslagen arbetar både förskollärare och utbildade barnskötare.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
24 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

I vår förskola är det viktigt att barnen trivs och har roligt. Erbjuds möjlighet till lek och gemenskap med olika kamrater, beroende på ålder och intresse. Vi erbjuder en verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan och Stockholms stads förskoleplan. Det innebär bland annat att vi arbetar aktivt med ett lågaffektivt förhållningssätt, för att barnen ska få stora möjligheter att lära genom att lyckas. Detta medför att vi har ett klimat där barnen kan utveckla sin självkänsla och tro på sin egen förmåga, självständighet och utveckla sin förmåga till empati.

Vi värnar om vår miljö genom att återvinna material, sopsortera och arbeta tematiskt med naturens kretslopp.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger nära grönområden och parker vilket ger goda möjligheter till uteverksamhet. Vi utnyttjar och formar den inre och yttre miljön så att den är trygg, utmanande och lockar till gemenskap, lek och lärande. I våra pedagogiska miljöer har vi olika mötesplatser för barnens lärande, som uppmuntrar till självständighet och inflytande. Varje dag sker utomhusaktiviteter på förskolans gård eller till närliggande områden.

Kost och måltider

Vi arbetar medvetet med pedagogiska måltider och serverar näringsriktig kost där det mesta är lagat från grunden i vårt eget kök och är baserad på säsongbetonade råvaror. Förutom frukost, lunch och mellanmål, erbjuds extra frukt på för- och eftermiddagen.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

För att vi ska nå goda resultat i vårt arbete, är du som vårdnadshavare en viktig förutsättning. Vi lär känna dig och presenterar förskolan genom föräldraaktiv inskolning. För att kunna följa ditt barns utveckling, erbjuder vi en dokumenterad verksamhet i form av väggdokumentation, samt en egen portfolio till varje barn där ditt barns utveckling i gruppen framhävs, regelbundna utvecklingssamtal med pedagogerna, samt föräldramöte varje termin. I mötet med andra barn och pedagoger läggs grunden till det livslånga lärandet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Förskolan stänger klockan 15.45 en dag per månad för APT. Förskolan är helt stängd två dagar per termin för utvecklingsdag. Under jul- och sommarledighet samarbetar hela enheten på en av förskolorna.

Visning

Visning av förskolan sker sista tisdagen i varje månad. Önskar ni visning kontakta avdelningen Blå, telefon: 08-508 23 278. Vänligen ring innan!

Hitta hit